Daugiakalbystės kompetencijos tobulinimo tyrimai

Tirti kalbų politikos kūrimo ir praktinio įgyvendinimo patirtis pasaulio, Europos, šalies ir institucijos mastu. Tyrinėti daugiakalbystę kaip kultūrinį fenomeną bei strateginį edukacinį objektą, taikyti daugiakalbystės tyrimų rezultatus praktinėje edukacinėje veikloje. Tirti kalbų ir kultūrų pliuralistinių mokymo metodų taikymą, analizuoti mokymą remiantis daugiakalbio ir tarpkultūrinio švietimo perspektyva. Tirti kalbų mokymo ir mokymosi procesus, kalbinės komunikacinės kompetencijos įgijimo ir tobulinimo problemas, inovacinių mokymo/si metodų taikymo efektyvumą, mokymosi strategijų taikymo galimybes. Analizuoti daugiakalbystės problemas: žodyno, gramatikos, diskurso, pragmatinių aspektų perkėlimo ir interferencijos mokantis antrąją, trečiąją ir kitas užsienio kalbas problemas. Tirti svetimų kalbų mokymo/mokėjimo tarpukario VDU aspektus. Analizuoti galimybes integruoti dalyką ir užsienio kalbą į studijų procesą, tiriant dėmesį kalbiniams aspektams įvairių dalykų mokymo procese. Tirti informacinių technologijų naudojimą užsienio kalbų dėstyme, kurti užsienio kalbų dėstymo metodiką bei metodologiją, naudojant informacinių technologijų galimybes, ją taikyti praktinėje edukacinėje veikloje SANAKO laboratorijoje. Nagrinėti specializuotos, atskirų studijų sričių užsienio kalbos, ypač anglų kalbos (ESP), dėstymo metodiką bei metodologiją.

The main scientific research fields of the cluster are research in plurilingualism and multilingualism as well as plurilingual pedagogy, aiming at revealing the major language acquisition, learning and teaching tendencies in today’s linguistically and culturally diverse societies and educational institutions, which have become closer due to processes of globalisation. The researchers of the cluster also contribute to the theoretical and practical development of language competencies, ensuring more rapid and efficient integration of language learners and users into various work areas related to international communication. The scientific research activity of the cluster’s scholars and its dissemination in scientific and academic publications and events, through the publication of the scientific journal Sustainable Multilingualism (http://uki.vdu.lt/sm) and organising international conferences (http://uki.vdu.lt/conferences/sustainable-multilingualism-2017/), through partnerships with foreign higher education institutions in implementing mutually beneficial scientific research projects serve as means for the development of language policy, theory of plurilingual pedagogy and allow applying research findings in practical educational activity.