Lietuvos karo istorijos ir paveldo tyrimai

Sukurti karo teorijos mokslų pagrindus, leisiančius Lietuvai suvokti savosios politikos, kariuomenės, valstybės vystymo prioritetus ir sukurti veiksmingą ir efektyvią strategiją, kryptingai formuoti ginkluotąsias pajėgas, susikurti valstybinę ideologiją, veiksmingai auklėti jaunąją kartą, vystyti ekonomiką atsižvelgiant į valstybės gynimo poreikius. Formuojama Lietuvos kariuomenės istorija turės atsižvelgti į politinę situaciją, šiandienines kariuomenės aktualijas, iškilusias problemas, demografinę ir ūkinę situaciją bei realius kariuomenės poreikius.

The activities of the cluster of Research of Lithuanian Military History and Heritage involve investigations of the history of the old and modern Lithuanian army in order to develop the civil and national consciousness of society and to educate Lithuanian citizens. The conducted research aims to contribute to the development and identity formation of the Lithuanian army. A specific focus is given to military heritage research which is concerned with tourism or heritage protection needs.