Lietuvos miestų tarpdalykiniai tyrimai

Įvairių laikmečių Lietuvos miestas – savitas, dinamiškas istorinis darinys, akumuliavęs ir įkūnijęs materialinės kultūros reiškinius, sociopolitinius ir sociokultūrinius procesus, tapęs Europos teisinės kultūros sklaidos terpe, reflektavęs LDK visuomenės etnokonfesinę įvairovę, skirtingais aspektais išryškinęs LDK raidos pobūdį, sąlygojusį Lietuvos socialinės plėtros ypatumus jau vėlesniais laikais. Tai – ir istoriškai kitusi urbanizuota, architektūros objektus koncentruojanti erdvė, funkcionuojanti dabartyje, todėl aktuali paveldosaugos požiūriu. Multidimensinis šio reiškinio pobūdis sąlygoja tai, kad jis yra įvairių mokslo disciplinų objektas. Klasterio dalyviai atlieka miestų ir jų regionų istorijos tyrimus (prioritetas – Kauno miesto ir regiono istorija), analizuoja miestų aktualijas, dabarties problemas (miestų koncepcijos kaitos problematiką, viešųjų erdvių optimizavimą ir pokyčius, urbanistinę struktūrą, kultūros funkcijas ir kt.), tiria miestų perspektyvas (kultūros planavimas, ekonominės perspektyvos, socialinių funkcijų gairės).

The activities of the Cluster and the Center of Kaunas history are related, because its priority is the historical researches of Kaunas city and region. The main tasks of the Cluster are: to organize the conferences on urban history, to prepare and publish the materials of historical researches on Lithuanian towns and regions, the publications of iconographical, cartographical, material sources; to prepare and publish the bibliographies and other scientific publications on history of Lithuanian towns and regions; to improve the cooperation between other Lithuanian scientific historical centers, eventually developing the common research programmes; to iniciate and participate in international programmes of urban history researches; to publish the results of researches in the international scientific press; to organize international historical conferences, concerning the questions of Kaunas city and region history.