VDU_ŠA_bordo.png picture
Name
Švietimo akademija
Code
08
Phone
(8 5) 27 90 28
Social Media
Email
svietimo.akademija@vdu.lt
Address
T. Ševčenkos g. 31, 03111
City
Vilnius
Country
Lithuania
Level
1
Research
Taip / Yes
Type
Fakultetas / Faculty
Pedagogikos studijos Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijoje – naujas žvilgsnis į mokytojų rengimą. Rytdienos pedagogų karta čia auginama sujungus tvirtas dalykines bei tarpdisciplinines žinias, efektyviausias edukologijos mokslo patirtis, gilias tradicijas ir puoselėjant humanistinę artes liberales dvasią. Rengiant mokytojus, be išsamių dalyko žinių ne mažesnis dėmesys skiriamas visapusiškam išsilavinimui ir kiekvieno savirealizacijai. Galimybės įgyti įvairių sričių žinių, mokytis užsienio kalbų, ugdyti kūrybiškumo, verslumo ir informacinio raštingumo gebėjimus praktinėse laboratorijose – tai sąlygos formuotis laisvai asmenybei, gebančiai prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančio pasaulio. VDU Švietimo akademijos tikslas – sukurti aplinką, kurioje galėtų bręsti savimi pasitikintis, nebijantis iššūkių, kompetentingas XXI amžiaus mokytojas. Išskirtinės studijos, leidžiančios tapti motyvuota ir kuriančia asmenybe. Toks Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos tikslas – parengti savimi pasitikintį, kompetentingą, inovatyvų mokytoją. Minėtuosius studijų principus savo pavyzdžiu palaiko Švietimo akademijos dėstytojai – švietimo ir visuomenės lyderiai – ne tik savo srities profesionalai, mokslininkai, bet ir nacionalinių premijų laureatai, pripažinti rašytojai, sportininkai, menininkai, kultūros veikėjai. Dabarties ir ateities švietimo užmojus Švietimo akademijoje įgyvendiname kartu – akademikai, studentai, švietimo bendruomenė ir švietimo klausimams neabejinga visuomenė. Visi, nebijodami iššūkių, prisidedame prie ateities Lietuvos kūrimo.

Pedagogical studies at VDU Education Academy – a new approach to the preparation of teachers. The generation of tomorrow’s educators is being grown here by combining solid interdisciplinary and objective knowledge, most efficient educational experiences and deeply rooted traditions as well as by fostering humanistic Artes liberales spirit. While preparing teachers, the attention is paid not only on excessive knowledge of a subject, but also on a comprehensive education and self-realization of every student. Possibilities to acquire knowledge in various fields, to study foreign languages, to develop one’s creativity as well as skills of entrepreneurship and IT field gained in practical laboratories are the conditions that are of crucial importance for the development of a liberal personality that are able to adapt to the rapidly changing world. The aim of VDU Education Academy is to create such an environment that will help bringing up a broad-minded, brilliant XXIst century teacher, who is not afraid of any challenges. Exclusive, different studies at VDU Education Academy will allow a student to become a motivated and creative personality. The above mentioned educational principles are based on the examples of the lecturers who teach at the Academy and are leaders not only in the field of education but also in public, the professionals of their fields – scientists, writers, sportsmen, artists. The aims of today and tomorrow’s education are being achieved by joining the forces of academicians, students, the whole education community and the part of society that holds education as a one of the most crucial elements of the country. All together, not afraid of challenges, we are building the Lithuania of the future.