Energetinio saugumo tyrimų centras

Name
Energetinio saugumo tyrimų centras
Code
61
Phone
(8 37) 327 829
Email
info@estc.vdu.lt
Address
K.Donelaičio g. 52-114, 44244
City
Kaunas
Established
2009
Country
Lithuania
Level
1
Research
Taip / Yes
Type
Centras / Center
2009 m. įkurtas Energetinio saugumo tyrimų centras yra jungtinis Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos energetikos instituto tyrimų centras. Į Energetinio saugumo tyrimų centrą gali jungtis universiteto ir Instituto padalinių mokslinės grupės, kurių tiriamojo darbo tematika yra susijusi su energetinio saugumo tyrimais. ESTC siekia kurti energijos tiekimo saugumo vertinimo teorinius principus, moksliškai pagrįsti energetinio saugumo kriterijus, rengti ir tobulinti socioekonominių, politinių ir kitų pasekmių, dėl galimų energijos sutrikimų, vertinimo metodikas. Centras dalyvauja tarptautinėse ir valstybinėse energetinio saugumo tyrimų programose ir projektuose, ugdo jaunųjų mokslininkų mokslo-tiriamojo darbo įgūdžius: sudaro sąlygas jauniems mokslininkams, magistrantams ir doktorantams įgyti mokslinio tiriamojo darbo patirtį bei vykdo kitas su energetiniu saugumu susijusias funkcijas.

Founded in 2009, the Energy Security Research Centre (ESRC) is a joint research centre of Vytautas Magnus University (VMU) and Lithuanian Energy Institute (LEI). Scientific groups of different divisions of VMU or LEI may join the research centre, which specializes in the work related to research on energy security. ESRC is seeking to build theoretical principles of energy supply security evaluation, scientifically validate the criteria of energy security, prepare and develop evaluation methodologies for technical, economic, geopolitical and other consequences of possible energy disturbances. ESRC participates in international and national programmes and projects. It is also developing young scientists’ skills of scientific research, by providing an opportune circumstances for young scientists, Master’s and PhD degree students to gain the experience in scientific research related to energy security.