Socialinių tyrimų centras

Name
Socialinių tyrimų centras
Code
0713
Phone
(8 37) 32 78 22
Address
Jonavos g. 66-306, 44191
City
Kaunas
Established
2004
Country
Lithuania
Level
2
Research
Taip / Yes
Type
Centras / Center
VDU Socialinių tyrimų centras – 2004 m. įsteigtas Socialinių mokslų fakulteto, Sociologijos katedros padalinys, kuris vykdo teorinius ir taikomojo pobūdžio sociologinius tyrimus pilietinės visuomenės, pilietinio ugdymo, socialinės atskirties, populiariosios kultūros, nacionalizmo ir etninių grupių bei lyčių ir šeimos politikos srityse. STC taip pat sudarytos sąlygos doktorantų ir magistrantų profesinių įgūdžių tobulinimui, integruojant juos į centro mokslinę tiriamąją veiklą. Centro mokslininkai vykdo socialinių projektų ir socialinių mokslų studijų ekspertizę, rengia mokslinius bei taikomojo pobūdžio leidinius ir organizuoja mokslinius seminarus ir konferencijas, skirtus akademinei bendruomenei, viešosios politikos praktikams ir plačiajai visuomenei. Nuo 2010 m. STC leidžia mokslo žurnalą „Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas“.