Švietimo studijų centras

Name
Švietimo studijų centras
Code
0711
Phone
(8 37) 327 875
Email
ssc@smf.vdu.lt
Address
S. Daukanto g. 28-204, 44246
City
Kaunas
Country
Lithuania
Level
2
Research
Taip / Yes
Type
Centras / Center
Švietimo studijų centras (VDU ŠSC) yra suaugusiųjų švietimo ir švietimo ir ugdymo krypties specialistų tęstinio mokymosi institucija atvira pažangiai edukacinei patirčiai, Lietuvos ir užsienio mokslininkų nuomonėms, moderniųjų technologijų naudojimui. Nacionalinės švietimo politikos gairės ŠSC veikloje įgyvendinamos plėtojant mokymosi visą gyvenimą idėją ir kuriant prielaidas suaugusiųjų švietime dirbančių profesionalų – andragogų - rengimui. Praktinė suaugusiųjų švietimo patirtis ŠSC kaupiama organizuojant tiek formalųjį, tiek neformalųjį švietimą, teorinės studijos vykdomos bendradarbiaujant su Edukologijos katedra, projektinei veiklai telkiami profesionalai, dirbantys įvairiuose Vytauto Didžiojo universiteto padaliniuose. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo studijų centras yra ŠMM akredituota pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucija.