Name
Viešojo administravimo katedra
City
Kaunas
Country
Lithuania
Moksliniai ir moksliniai taikomieji tyrimai VDU Viešojo administravimo katedroje vykdomi pakankamai intensyviai, išryškėjo tokios tyrimų tematikos kaip viešosios politikos (ypač Europos Sąjungos) įgyvendinimas, viešojo administravimo ir valstybės tarnybos reformos, viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir piliečių kaip klientų aptarnavimas.

The Department of Public Administration is aimed at investigating the important sub-field of political sciences known as Public Administration and Public Policy.