MA.png picture
Name
Muzikos akademija
Code
14
Phone
(8 37) 295 411
Social Media
Email
dek@ma.vdu.lt
Address
V. Čepinskio g. 5, 46257
City
Kaunas
Country
Lithuania
Level
1
Research
Taip / Yes
Type
Fakultetas / Faculty
VDU Muzikos akademija – besikeičiantis, dinamiškas universiteto padalinys, kuriame derinamos geriausios muzikinio ugdymo tradicijos (didelis dėmesys atlikimo meno meistriškumo tobulinimui, tiesioginiam dėstytojo profesinės patirties perdavimui, nuosekliam pasirinktos specialybės mokymui) ir platus universitetinis lavinimas (kalbų, humanitarinių, socialinių mokslų studijos), ugdantis intelektualią, kuriančią ir darbo rinkoje puikiai prisitaikančią asmenybę.

VMU Music Academy is a constantly changing, dynamic part of the university, where the best traditions of music education (great attention to the mastering of the performing arts, the lecturers sharing their professional experience directly and teaching a particular specialty in a consistent manner) are balanced with broad general university education (studies of the languages, the humanities and social sciences), helping to educate an individual who is intellectual, creative and able to easily adapt to the job market.