TF.png picture
Name
Teisės fakultetas
Code
11
Phone
(8 37) 751 044
Social Media
Email
dek@tf.vdu.lt
Address
Jonavos g. 66-113, 44138
City
Kaunas
Country
Lithuania
Level
1
Research
Taip / Yes
Type
Fakultetas / Faculty
Teisės studijos VDU atkurtos ir parengtos pagal vakarietišką universitetų modelį. Šį pasirinkimą lėmė aukštos kvalifikacijos teisininkų, kurie būtų gerai įvaldę teisinę anglų kalbą, būtų įgiję platų, liberalų išsilavinimą ir galėtų dirbti tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje, poreikis. Teisės fakultete dėsto aukštos kvalifikacijos Lietuvos mokslininkai, savo sričių (civilinės, baudžiamosios, administracinės, darbo ir kitų teisės sričių) specialistai, užtikrinantys visų žinių ir įgūdžių, būtinų verstis teisininko praktika Lietuvoje, profesionalų suteikimą. Kadangi dauguma dėstytojų yra praktikuojantys teisininkai, studentai ne tik supažindinami su visais būtinais Lietuvos teisės elementais, tačiau Lietuvos teisė yra nagrinėjama nuolat pabrėžiant ir išryškinant jos praktinio pritaikomumo problemas.

Teisės fakulteto mokslininkai savo veikloje daug dėmesio skiria globalizacijos įtakos teisei problemoms. Būdama itin aktualia, ši problematika generuoja inovatyvius mokslinius tyrimus, dėmesys jai leidžia užtikrinti dėstomos medžiagos šiuolaikiškumą ir aktualumą.

Legal studies at VMU were prepared according to the model of Western universities. This model was chosen in no small part due to demand for highly qualified lawyers who would possess a wide liberal education, fluency in legal English and ability to work in both Lithuania and abroad.

Well qualified scientists and specialists of their fields (civil, criminal, administrative law and other legal areas) are teaching at the faculty, ensuring that the knowledge and skills required by professionally practicing lawyers in Lithuania are imparted upon the students. Since many of the teachers are practicing lawyers, the students are acquainted not only with all essential elements of the law in Lithuania, but also with the issues that the lawyers face when applying the law in practical situations, which are frequently looked at during the lectures.