Name
Užsienio kalbų institutas
City
Kaunas
Country
Lithuania

ResearchersResults 1-5 of 35 (Search time: 0.042 seconds).

FullnameDepartmentStatusResearch Interests
Andriuškevičienė, JūratėKalbų ir kultūrų skyrius Darbuotojas / EmployeeVokiečių kalbos mokymo metodika, priemonės ir efektyvumas, mokymo ir mokymosi teorijos, metodai ir strategijos, informacinių technologijų panaudojimas užsienio kalbų mokyme(si), vokiečių kaip užsienio kalbos mokymo(si) tobulinimas, integruoto dalyko ir kalbos mokymas / Didaktik des DaF Unterichts, Lehr - und Lerntheorien, Methoden und Strategien, Medien im Fremdsprachenunterrich, Inovationen im DaF Unterricht, Integriertes Fach - und Sprachenlernen
Balčiūnaitienė, AstaUžsienio kalbų institutas Darbuotojas / EmployeeInovatyvūs anglų kalbos dėstymo metodai; darnaus vystymosi kompetencijos plėtotė mokantis užsienio kalbos / Innovative methods of teaching English; the impact of foreign language learning on the development of sustainability competence
Berūkštienė, DonataAnglų kalbos skyrius Darbuotojas / EmployeeVertimo teorija ir praktika, tekstynų lingvistika, verslo ir teisinių tekstų vertimas, anglų kalbos morfologija ir sintaksė / Translation theory and practice, corpus linguistics, translation of business and legal text, English morphology and syntax
Bijeikienė, VilmaAnglų kalbos skyrius Darbuotojas / EmployeeAnglų kalbos dėstymo metodologija, IKT panaudojimas kalbų dėstyme, specialiosios anglų kalbos dėstymas, politinė ir teisinė lingvistika, diskurso analizė, sociolingvistika, pragmatika. TEFL methodology, ESP, ICT in language learning and teaching, political and forensic linguistics, discourse analysis, sociolinguistics, pragmatics.
Bikmanienė, MildaAnglų kalbos skyrius Darbuotojas / EmployeeVertimo teorijos, anglų kalbos dėstymo metodai / Translation theories, methods of teaching English