MF.png picture
Name
Menų fakultetas
City
Kaunas
Country
Lithuania

ResearchersResults 1-5 of 38 (Search time: 0.02 seconds).

FullnameDepartmentStatusResearch Interests
Bocullo, DonataPolitikos mokslų ir diplomatijos fakultetas Darbuotojas / EmployeeTurizmas, vietos marketingas, šalies įvaizdžio formavimas ir komunikacija, kultūros politika, Europos Sąjungos kultūros politika, Europinės tapatybės formavimas ir komunikavimas, kūrybinės industrijos, kino industrija, vizualinė komunikacija / Tourism, local marketing, country image formation and communication, cultural policy, European Union culture policy, European identity formation and communication, creative industries, film industry, visual communication
Butkevičienė, JolitaMenotyros katedra Darbuotojas / EmployeeLietuvos architektūros istorija, architektūros paveldo tvarkos teorija ir praktika, paveldo suvokimo kaita Lietuvoje XIX – XXI a.: priežastys ir pasekmės, šiandieninės miestų plėtros problemos History of Lithuanian architecture, theory and practice of architectural heritage management, changes in heritage understanding in Lithuania in 19th - 20th centuries: causes and consequences, urban development problems
Cemnolonskė, AušrinėMenotyros katedra Darbuotojas / EmployeeXIX – XX I a. Lietuvos ir Europos vaizduojamoji dailė: personalijos, raidos procesai, bajoriškosios kultūros paveldas, istorinė atmintis dailėje, dailėtyros istorija ir teorija 19th - 21st centuries Lithuanian and European fine arts: personalities, development processes, noble cultural heritage, historical memory in art, history and theory of art studies
Citvarienė, DaivaMenotyros katedra Darbuotojas / EmployeeLietuvos šiuolaikinės dailės istorija, menas ir politika posovietmečio Lietuvoje, šiuolaikinės meno ir kultūros teorijos History of Lithuanian contemporary art, art and politics in Post-Soviet Lithuania, theories of contemporary art and culture
Čičelis, RamūnasLituanistikos katedra Darbuotojas / Employee