MF.png picture
Name
Menų fakultetas
Code
06
Phone
(8 37) 327 877
Social Media
Email
dek@mf.vdu.lt
Address
Muitinės g. 7, 44280
City
Kaunas
Country
Lithuania
Level
1
Research
Taip / Yes
Type
Fakultetas / Faculty
Menų fakultetas – tai dinamiškas, kūrybiškas ir kupinas naujų idėjų universiteto padalinys, kuriame organizuojamos unikalios integruotos menotyros ir naujoviškos medijų meno bei vaidybos studijos. Menotyros ir Teatrologijos katedrose ruošiami menotyros bakalaurai, taip pat magistro kvalifikaciją turintys teatrologijos ir scenos menų vadybos specialistai, meno istorikai ir kritikai, kuratoriai, kultūros paveldo ir turizmo, kūrybinių industrijų specialistai. Fakultetas taip pat organizuoja menotyros doktorantūros studijas. Šiuolaikinių menų katedroje ruošiami meno bakalaurai – naujųjų medijų meno praktikai ir tarpdisciplininiai aktoriai.

Menų fakultetas palaiko tarptautinius ryšius su daugeliu universitetų bei mokslo institutų visame pasaulyje. Menų fakultete dėsto žymūs mokslo darbuotojai, pedagogai iš kitų aukštųjų Lietuvos mokyklų, mokslo institutų bei vizituojantys lektoriai iš Vakarų Europos šalių ir JAV.

Faculty of Arts is a dynamic division of the university, which is always full of original ideas. It seeks to prepare universal artists and theorists of art who would successfully integrate into job markets in Lithuania and abroad. Unique integrated studies of Art History, Criticism and Media, as well as innovative programmes of New Media Art, Acting, Creative Industries, Music Production and Fashion Design are offered here. Departments of Art History and Criticism, Theatre Studies and Contemporary Arts prepare Bachelors of Arts, Humanities and Social Sciences as well as Masters of theatre studies and performing arts management, art historians and critics, curators, experts of cultural heritage and creative industries.