Name
Politologijos katedra
City
Kaunas
Country
Lithuania

ResearchersResults 1-5 of 15 (Search time: 0.049 seconds).

FullnameDepartmentStatusResearch Interests
Gajauskaitė, IevaPolitologijos katedra Darbuotojas / Employee
Jakštaitė, GerdaPolitikos mokslų ir diplomatijos fakultetas Darbuotojas / EmployeeTarptautiniai santykiai, JAV užsienio politika, Lietuvos užsienio politika / International relations, US foreign policy, Lithuanian foreign policy
Juozaitis, JustinasPolitikos mokslų ir diplomatijos fakultetas Darbuotojas / EmployeeTarptautinių santykių teorijos, energetinis saugumas, Lietuvos energetikos politika, Europos Sąjungos bendroji energetikos politika, tarptautinės organizacijos ir politinis dalyvavimas / International relations theories, energy security, Lithuanian energy policy, European Union common energy policy, international organizations and political participation
Karpavičiūtė, IevaPolitologijos katedra Darbuotojas / EmployeeTarptautiniai santykiai, tarptautinių santykių teorijos, saugumo studijos, regioninis saugumas, tarptautiniai režimai, ginklų kontrolė, užsienio politikos analizė, viešoji diplomatija, tarptautinė politinė ekonomija, tarptautinės organizacijos / International relations, theories of international relations, security studies, regional security, international regimes, arms control, foreign policy analysis, public diplomacy, international political economy, international organizations
Krupavičius, AlgisPolitologijos katedra Darbuotojas / EmployeeLyginamoji politika, viešoji politika, politinės partijos ir rinkimų studijos, kokybiniai ir kiekybiniai tyrimų metodai socialiniuose moksluose Comparative politics, political sociology, public policy, quantitative and qualitative research methods