Name
Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra
City
Kaunas
Country
Lithuania

ResearchersResults 1-5 of 24 (Search time: 0.076 seconds).

FullnameDepartmentStatusResearch Interests
Aurylaitė, KristinaUžsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra Darbuotojas / EmployeeŠiuolaikinė dramaturgija, dramaturgijos teorijos; Kanados ir Pietų Afrikos literatūra, kultūra; etninių mažumų literatūra; postkolonializmo, multikultūralizmo studijos; vizualumo aspektai šiuolaikinėje literatūroje; naratologija, kinematografinis, skaitmeninis naratyvas Contemporary dramaturgy, dramaturgy theories; Canadian and South African literature, culture; ethnic minority literature; postcolonialism, multicultural studies; aspects of visuality in contemporary literature; naratology, cinematographic, digital narrative
Barniškienė, SigitaUžsienio kalbų, lit. ir vert. s. katedra Darbuotojas / EmployeeTeksto lingvistika, literatūrinė komparatyvistika, vokiečių ir lietuvių kultūriniai ryšiai / Text linguistics, literature comparativistic, German and Lithuanian cultural relations
Boizou, LoicUžsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra Darbuotojas / Employee
Bonda, MorenoUžsienio kalbų, lit. ir vert. s. katedra Darbuotojas / EmployeeXVII a. idėjų istorija, XVII a. Lietuvos istoriografija, italų ir lietuvių kultūriniai ryšiai, italų kalbos filologija History of ideas in 17th century, Lithuanian historiography in 17th century, Italian and Lithuanian cultural relations, Italian philology
Cvilikaitė-Mačiulskienė, JurgitaAnglų kalbos skyrius Darbuotojas / EmployeeTaikomoji kalbotyra, užsienio kalbų mokymo metodologija, IKT taikymas kalbų mokyme, tekstynų lingvistika / Applied linguistics, foreign language teaching methodology, implementation of ICT in language teaching, corpus linguistics