Name
Psichologijos katedra
City
Kaunas
Country
Lithuania

ResearchersResults 1-5 of 28 (Search time: 0.007 seconds).

FullnameDepartmentStatusResearch Interests
Alčiauskaitė, LauraPsichologijos katedra Darbuotojas / EmployeeMotyvavimo pokalbis ir jo taikymo galimybės praktikoje; Su sveikata susijęs elgesys; Negalios psichologija; Fizinę negalią turinčių asmenų psichosocialiniai resursai ir jų skatinimas. / Motivational interviewing and its implementation in practice; health related behaviour; the psychology of disabilties; psychosocial recources of people with physical disabilities.
Arlauskienė, RenataPsichologijos katedra Darbuotojas / Employee
Bukšnytė-Marmienė, LoretaPsichologijos katedra Darbuotojas / EmployeeAsmens psichosocialinės adaptacijos problemos; Vyresnių klasių mokinių savijauta ar kitos psichosocialinės adaptacijos problemos mokykloje; Komunikacija organizacijoje, asmens atitikimo darbo vietai/organizacijai problema, darbuotojų atranka, darbo efektyvumą lemiantys veiksniai ir kitos organizacinės psichologijos temos; Konfliktų diagnostika ir jų valdymas; Karjeros valdymo, profesinio identiteto tematika. / Psychosocial functioning of personality; psychological correlates of job performance; counselling of organization; senior students’ psychosocial adaptation in school; diagnostic of conflicts and their management; career management; professional identity.
Čepukienė, ViktorijaPsichologijos katedra Darbuotojas / EmployeeĮ sprendimus sutelkta trumpalaikė terapija (praktika ir moksliniai tyrimai; susitelkimo į sprendimus požiūrio taikymas ir tyrimai įvairiuose kontekstuose); Į sprendimus sutelktos savipagalbos metodo kūrimas, pritaikymas įvairioms klientų grupėms, veiksmingumo tyrimai; Šeimos psichologija (įvairūs tėvų-vaikų bei poros santykių / sąveikų aspektai); Globojamų paauglių psichologinio atsparumo ypatumai. / Solution-Focused Brief Therapy research and practice in different contexts (individual, pair, family, community); solution-focused self-help: theoretical premises, outcome studiesresilience (of foster care adolescents); family psychology.
Endriulaitienė, AuksėPsichologijos katedra Darbuotojas / EmployeeLyderystė ir vadovavimas organizacijoje, psichologinės rizikingo elgesio kelyje prielaidos bei pasekmės. / Psychosocial correlates of safe and risky behaviour on the road across life span; psychological correlates of leadership and organizational commitment; teamwork in organizations; mental health stigma in occupational settings.