Name
Psichologijos katedra
Code
0702
Phone
(8 37) 327 947
Email
pka@smf.vdu.lt
Address
Jonavos g 66 – 331, 44191
City
Kaunas
Country
Lithuania
Level
2
Research
Taip / Yes
Type
Katedra / Department
Katedroje atliekami įvairaus pobūdžio psichologiniai tyrimai bei analizuojamos šiuolaikinės asmens, visuomenės problemos. Nuo 2007 m. bendradarbiaujant su Psichologijos klinika yra vystoma mokslinė tema “Asmens psichosocialinis funkcionavimas ir psichologinės jo gerinimo galimybės organizacijose, ugdymo ir sveikatos institucijose”. Moksliniuose tyrimuose nagrinėjamos aktualiausios šiuolaikinės visuomenės problemos – emigracija, rizikingas vairavimas, visuomenės gerovė ir psichologinė pagalba, darni lyderystė, aktualūs švietimo ir ugdymo psichologijos klausimai. Tyrimų rezultatai skelbiami populiariojoje bei mokslo literatūroje, pranešimuose nacionalinėse bei tarptautinėse konferencijose. Psichologijos katedroje, bendradarbiaujant su Psichologijos klinika bei socialiniais partneriais, yra vykdomi moksliniai tyrimai, moksliniai nacionaliniai ir tarptautiniai projektai, rengiamos mokslinės-praktinės konferencijos, organizuojami vidiniai ir išoriniai seminarai bei mokymai.