Socialinių mokslų fakultetas

SMF.png picture
Name
Socialinių mokslų fakultetas
Code
07
Phone
(8 37) 327 820
Social Media
Email
dek@smf.vdu.lt
Address
Jonavos g 66–305, 44191
City
Kaunas
Country
Lithuania
Level
1
Research
Taip / Yes
Type
Fakultetas / Faculty
Studijos VDU Socialinių mokslų fakultete pasižymi kokybe, tarptautiniais ryšiais, projektine veikla, dėmesiu moksliniams tyrimams. Esminis dėmesys skiriamas studentų profesinių žinių, vertybių ir gebėjimų lavinimui derinant teorines studijas ir praktinę veiklą. Kolegiškas dėstytojų ir studentų akademinis bendravimas yra svarbi fakulteto kultūros dalis. Diskusijos ir debatai, kritinis mąstymas ir reflektavimas yra akademinės bendruomenės fakultete pagrindas.

VDU Socialinių mokslų fakultetas išsiskiria nacionaliniais ir tarptautiniais savo bendruomenės pasiekimais: sociologijos profesorius A. Tereškinas – Lietuvos mokslo premijos laureatas; psichologijos studentai V. Naruševičius ir M. Motiejūnaitė– vardinės Prezidento stipendijos laimėtojai, Edukologijos katedra sudarė išskirtinę bendradarbiavimo sutartį su Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO). Socialinių mokslų fakulteto dėstytojai taip pat buvo ir yra Socialinio darbo, Antropologijos studijų pradininkai ir tradicijų puoselėtojai Lietuvoje. Fakultete aktyviai veikia studentiškos organizacijos, kurios labai laukia naujų iniciatyvių narių.

The faculty of Social Sciences at Vytautas Magnus University focuses on research and studies of the nature, behavior and development of an individual, community and society. The Faculty unites professors and students whose scope of interests involves studying behavior, functioning and development of individuals, groups, organizations, communities and society, analyzing learning processes, career development, issues and methods of education, developing social services, social justice and human rights.