Vytautas Magnus University Research Management System (VDU CRIS)

 

SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science

Permanent URI for this community

ISSN 2335-8785

http://doi.org/10.7220/2335-8785

Mokslinis žurnalas buvo leidžiamas Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete nuo 1924 m. ir atkurtas 1999 m. Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete. Straipsniai spausdinami lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų, italų, lenkų ir rusų kalbomis. Recenzuojamame leidinyje pateikiami moksliniai straipsniai, kuriuose nagrinėjama religijos, religijotyros, kultūros istorijos, filosofijos problematika. Žurnalą kuruoja Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete Didysis Kancleris – arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ. Žurnalo leidybą remia UAB „Kauno švara". Leidinys leidžiamas įgyvendinant projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas" (2016–2019 m.). Žurnalas registruojamas CrossRef sistemoje, naudoja mokslinių žurnalų leidybos ir publikavimo internete sistemą Open Journal Systems (OJS) ir plagijavimo prevencijos programą CrossCheck. SOTER: religijos mokslo žurnalas svetainė

Scientific peer reviewed magazine had been published since 1924 by Faculty of Theology-Philosophy at Vytautas Magnus University and renewed in 1999 by Faculty of Catholic Theology at Vytautas Magnus University. 4 annual volumes are published in Lithuanian, English, German, French, Italian, Polish and Russian languages. The Magazine is supervised by the Chancellor of the Faculty of Catholic Theology at Vytautas Magnus University, the Archbishop Metropolitan Lionginas Virbalas SJ. This journal is registered in the CrossRef system, uses Open Journals Systems (OJS) software for management and publishing support and plagiarism detection systems CrossCheck. SOTER: Journal of Religious Science website