Vytautas Magnus University Research Management System (VDU CRIS)

 

Holistinis mokymasis / Holistic Learning

Permanent URI for this community

ISSN 2351-7409

https://doi.org/10.7220/2351-7409

Tęstinis leidinys „Holistinis mokymasis“ yra skirtas mokymosi visą gyvenimą tyrimų plėtrai ir jų rezultatų viešinimui. Jame publikuojami straipsniai apie suaugusiųjų švietimą, tęstinį profesinį mokymąsi, kompetencijų tobulinimą ir taikymą, neformaliu, patirtiniu ir savaiminiu būdais įgytų kompetencijų ir mokymosi rezultatų vertinimą ir pripažinimą. Pirmenybė teikiama straipsniams, kuriuose įvairios pristatytos temos analizuojamos vientisos švietimo ir mokymosi lauko visumos kontekste, įvertinant metodologinius, socialinius-ekonominius, kultūrinius ir kitus aspektus.

Collection of articles “Holistic learning” is designed for the development of research in lifelong learning and publication of the research results. It publishes the articles about adult education, continuing vocational education and training, competence development, assessment and validation of the informal, non-formal and experiential learning. Priority is given to articles that present and analyse above indicated topics in the context of holistic field of education and learning by considering methodological, cultural and other aspects.