Vytautas Magnus University Research Management System (VDU CRIS)

 

Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos / Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives

Permanent URI for this community

ISSN 2351-5597

„Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos“ yra recenzuojamas žurnalas. Žurnalo tikslas - stiprinti mokslininkų bendradarbiavimą ir dalintis žiniomis apskaitos, audito ir finansų srityje, suteikiant mokslininkams galimybę skelbti mokslinių tyrimų rezultatus tarptautiniu lygiu. Nebeleidžiamas nuo 2023 m.

The journal “Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives” is peer reviewed. The aim of this journal is strengthening the cooperation of scientists and sharing the knowledge in the field of accounting, audit and finance, enabling scientists to publish the results of research at an international level. The journal is no longer published since 2023.

Collections in this Community

Now showing 1 - 10 of 10