Vytautas Magnus University Research Management System (VDU CRIS)

 

BALTTRIB. Materials of International Conferences

Permanent URI for this community

ISSN 2424-5089

Leidinyje skelbiami tarptautinės mokslinės konferencijos tribologijos tematika pranešimų medžiaga. Konferencija organizuojama kas du metai. Jos temos apima pagrindines tribologinių tyrimų sritis: trintis ir trinties porų susidėvėjimas žemės ūkio transporto ir pramonės mašinose; tepimas; mikro ir nano tribologija; tribochemija;bio-tribologija; aplinkos problemos tribologijoje; paviršiaus mokslas ir dangų inžinerija; tribologija apdirbant metalą; tribologinių procesų modeliavimas; eksperimentiniai metodai tribologijoje ir t.t.

Conference proceedings contains the papers of an international scientific conference in the field of tribology. The conference is organized every two years. The topics of the conference cover main fields of tribological research: friction and wear of friction pairs in agricultural, transport and industrial machinery; lubrication; micro- and nano-scale tribology; tribo-chemistry; bio-tribology; environmental issues in tribology; surface science and coating engineering; tribology in metal processing; simulation of tribological processes; experimental methods in tribology.

Collections in this Community

Now showing 1 - 4 of 4