Vytautas Magnus University Research Management System (VDU CRIS)

 

Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education

Permanent URI for this community

ISSN 2345-0258

http://dx.doi.org/10.7220/2345-0258

Recenzuojamas žurnalas „Aukštojo mokslo kokybė" – tai tarpusavyje besivaržančių skirtingų švietimo kokybės filosofijų diskusijų erdvė. Siekiame, kad žurnale skelbiami teoriniai ir empiriniai aukštojo mokslo kokybės tyrimai sudarytų sąlygas skaitytojams analizuoti, vertinti ir plėtoti savo požiūrį į aukštojo mokslo kokybės problemas, prisidėtų prie kokybės kultūros tobulinimo universitetuose, kolegijose ir kitose aukštojo mokslo sektoriui priklausančiose institucijose.

The journal "The Quality of Higher Education" is a peer reviewed forum for different philosophies of education quality competing with each other. We do hope that both theoretical and empirical research of higher education quality being published in the journal will enable the readers to analyze, evaluate and develop their own attitude towards the issues of higher education and research quality, as well as will contribute to the quality culture improvement in universities, colleges, and other institutions of higher education sector.