Vytautas Magnus University Research Management System (VDU CRIS)

 

Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai

Permanent URI for this community

ISSN 2345-0215

http://dx.doi.org/10.7220/2345-0215

Recenzuojamame leidinyje „Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai = Scripta Horti Botanici Universitatis Vytauti Magni" yra skelbiami VDU Kauno botanikos sodo bei kitų Lietuvos ir užsienio mokslo institucijų mokslininkų, doktorantų ir botanikos sodo darbuotojų originalūs moksliniai straipsniai, atspindintys jų tyrimų rezultatus biomedicinos (biologija 01B, ekologija ir aplinkotyra 03B, agronomija 06B, botanika 04B, zoologija 05B, miškotyra 14B) mokslo srityje. Skelbiamos vadovėlių, monografijų ir kitų knygų recenzijos, apžvalginiai straipsniai. Visus mokslinius straipsnius, įteiktus spausdinti, recenzuoja ne mažiau kaip du anoniminiai recenzentai.

The peer reviewed scientific journal “Botanical Garden paper of Vytautas Magnus University / Scripta Horti Botanici Universitatis Vytauti Magni” publishes original scientific articles of VMU Kaunas botanical garden and other Lithuanian or foreign research institutions that present research in the field of biomedicine (biology 01B, ecology and environment 03B, agronomy 06B, botany 04B, zoology 05B, forestry science 14B) sciences. The proceeding also revives of textbooks, monographs and other books.