International Journal of Area Studies / Regioninės studijos

Permanent URI for this community

ISSN 2345-0223

International Journal of Area Studies (IJAS) yra tarptautinis, atvirai prieinamas, mokslinis, recenzuojamas žurnalas, skirtas regioninėms studijoms iš humanitarinių ir socialinių mokslų perspektyvos. Tai – pusmetinis žurnalas, leidžiamas kasmet kovo ir spalio mėnesiais. Vienas jo numeris per metus yra skirtas konkrečiam regionui (Artimiesiems Rytams, Pietų Azijai, Rytų Azijai, Užsacharo Afrikai ir Šiaurės Europai), o kitas formuojamas trans-regioniniu principu. Žurnalas registruojamas CrossRef sistemoje ir naudoja plagijavimo prevencijos programą CrossCheck.

The International Journal of Area Studies (IJAS) is an international open access academic English language blind peer review journal devoted to area studies from the humanities and social sciences perspectives (including but not limited to research on history, religion, philosophy, politics, and social processes in the regions of the world). IJAS is a semiannual journal published in March and October with one issue per year devoted to a particular region (currently encompassing Middle East, South Asia, East Asia, Sub-Saharan Africa, and Northern Europe) and the other issue constructed on a trans-regional basis. This journal is registered in the CrossRef system and uses plagiarism detection systems CrossCheck.