Politikos mokslų almanachas

Permanent URI for this community

ISSN 2335-7185

http://dx.doi.org/10.7220/2335-7185

Tai recenzuojamas tarptautinėse duomenų bazėse referuojamas žurnalas, skirtas įvairiems politikos reiškinio aspektams analizuoti. Leidinyje publikuojami įvairias daugiaplanio politikos fenomeno analizės sritis bei lygmenis apimantys moksliniai straipsniai, spausdinamos reikšmingų politikos mokslo darbų recenzijos ir mokslinių renginių apžvalgos. Žurnale skelbiami straipsniai, recenzuojami politikos mokslų srities darbai, apžvelgiami įvairūs renginiai (konferencijos, seminarai, diskusijos), skirti politinio gyvenimo problemoms aptarti. „Politikos mokslų almanacho“ leidėjų tikslas – skleisti aktualius ir originalius politikos mokslų srities tyrimus Lietuvos bei tarptautiniu mastu. Žurnalas registruojamas CrossRef sistemoje ir naudoja plagijavimo prevencijos programą CrossCheck.

Peer reviewed journal presents a great variety of scholarly articles that focus on numerous aspects of the multi-leveled analysis of certain political phenomena. Extensive reviews of important works related to political science and commentaries on significant scholarly events are frequently offered, too. Top priority is given to relevant and innovative academic articles which are devoted to the conceptual analysis of national, regional and international issues. Much attention is also paid to significant theoretical insights or interesting scholarly perspectives. The editorial board actively supports the aspirations of young political scientists by publishing their original research works in the challenging field of political science. This journal is registered in the CrossRef system and uses plagiarism detection systems CrossCheck.