Browsing by Department 81

Sort by:
In order:
Results/Page
Authors/Record:
Showing results 1 to 10 of 10
FullnameDepartmentResearch Interests
Bikmanienė, MildaAnglų kalbos skyriusVertimo teorijos, anglų kalbos dėstymo metodai / Translation theories, methods of teaching English
Linkevičiūtė, EglėAnglų kalbos skyriusMokymas(is) visą gyvenimą, formalusis ir neformalusis užsienio kalbų mokymas(is), IKT užsienio kalbų mokyme(si), nuotolinis užsienio kalbų mokymas(is), integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas(is) / Long - life learning, formal and informal foreign language learning, ICT in foreign language teaching / learning, distant foreign language teaching/ learning, content and language integrated teaching/ learning
Čėglytė, AurelijaAnglų kalbos skyriusForeign language teaching methodology, classroom dynamics, educational equity, educational anthropology, sociology of education
Berūkštienė, DonataAnglų kalbos skyriusVertimo teorija ir praktika, tekstynų lingvistika, verslo ir teisinių tekstų vertimas, anglų kalbos morfologija ir sintaksė / Translation theory and practice, corpus linguistics, translation of business and legal text, English morphology and syntax
Misevičiūtė, VaidaAnglų kalbos skyriusAkademinis rašymas, kritinis mąstymas, technologijos kalbų mokyme, dvikalbystės mokymas / Academic writing, critical thinking, technologies in language teaching, bilingual education
Meškauskienė, AlmantėAnglų kalbos skyrius
Matulionienė, JūratėAnglų kalbos skyrius
Ringailienė, TeresėAnglų kalbos skyriusMultimodalioji diskurso analizė, akademinis diskursas, mokslo populiarinimo diskursas, žanro analizė, tekstynų lingvistika, vertimas / Multimodal discourse analysis, academic discourse, science discourse discourse, genre analysis, texture linguistics, translation
Augustaitienė, IngridaAnglų kalbos skyrius
Daukšaitė-Kolpakovienė, AurelijaAnglų kalbos skyriusAnglų kalba, anglų kalba specialiesiems poreikiams, britų ir amerikiečių literatūra, traumos teorija ir literatūra, atminties studijos, rugsėjo 11-ios literatūra / EFL, ESP, British and American literature, trauma theory and fiction, memory studies, 9/11 fiction