Browsing by Author Remeikis, Tomas

Jump to a point in the index:
Or type in a year:
In order:
Results/Page
Authors/Record:
Showing results 1 to 20 of 31  next
DateTitleAuthor(s)Type
1968Plyšys tarp deklaracijų ir tikrovės : pastabos apie veiksnių ir visuomenės santykį / Tomas Remeikisnewspaper article
1970Amerikos sąžinės reikalas ir lietuviškos problemos : Simo Kudirkos nelaimė : [dėl lietuvio jūrininko priverstinio grąžinimo sovietams] / Tomas Remeikis ; [su redakcijos prierašu „Apie laisvės kovą, žmogaus teises ir heroizmą“]newspaper article
1970Tautų apsisprendimo teisės priminimas : (iškilesni ir liūdnesni momentai) : [apie 30-ųjų Vasario 16-osios metinių renginius Jungtinių Valstijų kongrese, spaudoje bei lietuvių kolonijose] / Tomas Remeikisnewspaper article
1970Be senųjų formulių : jaunimo simpoziumas Čikagoje [1970 m. geg. 2–3 d.] / Tomas Remeikisnewspaper article
1970Demarkacinių linijų“ politika : [apie išeivijos santykius ir darbų pasidalijimo problemas] / Tomas RemeikisRemeikis, Tomas; Bartkus, Eugenijus; Butkus, Antanas; Nainys, Broniusnewspaper article
1971Ribotas mums duotas laikas ir pajėgos : kultūrinės politikos skausmai : [ištraukos iš Lituanistikos instituto suvažiavimo referentų pasisakymų, Čikaga, 1971 m. geg.] / [su redakcijos prierašu]Ambrozaitis, Kazys; Girnius, Juozas; Kavaliūnas, Jonas; Remeikis, Tomas; Rekašius, Zenonas Vytautas; Nainys, Bronius; Kavolis, Vytautas; Rastenis, Vincas; Keblys, Kęstutis; Avižienis, K; Bradūnas, Kazysnewspaper article
1975Lietuvoje truputį nustebau : pokalbis su [lituanistinių kursų Vilniuje dalyviu] Algirdu Avižieniu / [kalbėjosi Z.V. Rekašius ir T. Remeikis ; su prierašu apie autorių]Rekašius, Zenonas Vytautas; Remeikis, Tomasnewspaper article
1977Kai laisvės atsižadama laisva valia : pokoncertiniai apdūmojimai : [apie santykių su tauta plėtojimo problemą išeivijoje] / Tomas Remeikisnewspaper article
1977Amerikos lietuvių tarybos ir nacių koalicija : fašistinė demonstracija : [apie demonstraciją prieš filmų iš Lietuvos rodymą Čikagos jaunimo centre bei liguistą tautiečių patriotizmą] / Tomas Remeikisnewspaper article
1978Po dešimties metų – „Akiračių“ prasmė : pokalbis „Akiračių“ redakcijoje, II : [apie mėnraščio darbo patirtį bei ateities perspektyvas] / [su redakcijos prierašu]Bielskus, Donatas; Drunga, Karolis; Mockūnas, Liūtas; Remeikis, Tomas; Rekašius, Zenonas Vytautas; Žemelis, Henrikasnewspaper article
1978Disidentų sąjūdis ir laisvės [tarybinėje santvarkoje] : Vasario 16-tosios proga / Tomas Remeikisnewspaper article
1978Apie lietuvių-žydų santykius : diskusija „Akiračių“ redakcijoje, I / [su redakcijos prierašu]Bielskus, Donatas; Mockūnas, Liūtas; Rekašius, Zenonas Vytautas; Remeikis, Tomas; Žemelis, Henrikasnewspaper article
1978Esminiai klausimai : diskusija „Akiračių“ redakcijoje, II : [apie santykį su kraštu bei pakitimus Lietuvoje]IBielskus, Donatas; Drunga, Karolis; Mockūnas, Liūtas; Rekašius, Zenonas Vytautas; Remeikis, Tomas; Žemelis, Henrikasnewspaper article
1979Lietuvos pogrindžio spaudoje : [apie Lietuvos tautinio sąjūdžio skilimą] / [su „Akiračių“ redakcijos prierašu „Pasauliečių“ ir „dvasiškių“ dialogas]Remeikis, Tomasnewspaper article
1979Apie bendruomenę ir ryšius su Lietuva : pokalbis „Akiračių“ redakcijoje, IV / [su redakcijos prierašu]Drunga, Karolis; Rekašius, Zenonas Vytautas; Remeikis, Tomas; Žemelis, Henrikasnewspaper article
1980Žvilgsnis į „LKB kroniką“ : LKB kronika nr. 44 : [apie bažnyčios organizaciją, discipliną ir susiskaldymą] / parengė Tomas Remeikisnewspaper article
1980Sekuliarinio liberalizmo balsas: „Varpas“ nr. 8 : [kritiškas žvilgsnis į Lietuvos pogrindžio leidinį] / parengė Tomas Remeikis ; [su ištrauka iš V. Audriūno straipsnio „Tautos charakterio atstatymas“]newspaper article
1982Visos tos jaltos ir potsdamai ... : pokalbis su [ partizaninio karo Lietuvoje dalyve Elena] Juciūte / kalbėjosi Tomas Remeikis ; [su redakcijos prierašu apie autorę]Remeikis, Tomasnewspaper article
1982Baltiečių studijų konferencija : [reportažas iš Baltistikos studijų puoselėjimo draugijos mokslininkų suvažiavimo, 1982, birž. 17—19 d.]Remeikis, Tomas; Kelertienė, Violeta; Remeikytė, Gintarėnewspaper article
1983Baltųjų rūmų trimitai: Pabaltijo laisvės diena : [dėl Pabaltijo okupacijos nepripažinimo politikos iškėlimo Ronaldo Reagano kalboje] / Tomas Remeikisnewspaper article