Browsing by Author Juodaitytė, Audronė

In order:
Results/Page
Authors/Record:
Showing results 1 to 15 of 15
DateTitleAuthor(s)Type
2004Studijų kokybė aukštojoje mokykloje: valdymo filosofija ir prakseologijaJuodaitytė, AudronėStraipsnis / Article
2006Edukologijos daktaro disertacijų (1995-2005 m.) metodologijos ypatybės: teorinė ir empirinė analizėJuodaitytė, Audronė; Kazlauskienė, Aušraresearch article
2006The Lithuanian language skills development of pre-primary bilingual children = Priešmokyklinio amžiaus dvikalbių vaikų lietuvių kalbos gebėjimų ugdymas : summary of doctoral dissertation : social sciences, educational science (07S)Mazolevskienė, Aldonadoctoral thesis
2006Vaikų gerovės specialistų laukia naujovės : [pasisakymai]Prakapas, Romas; Railienė, Asta; Aleksienė, Vilmantė; Kanapinskaitė, Jūratė; Juodaitytė, Audronė; Merfeldaitė, Odetajournal article
2006Visual environment as a schoolchildren aesthetical attitudes forming factor = Vizualioji aplinka - mokinių estetinių nuostatų formavimosi veiksnys : summary of doctoral dissertation : socal sciences, educational science (07S)Mulevičienė, Jolitadoctoral thesis
2007Moral education of four-six year old children through ethnic music : Ketverių-šešerių metų vaikų dorinis ugdymas etnomuzika : summary of the doctoral dissertation : social sciences, educational science (07S)Jonilienė, Marijadoctoral thesis
2007Theoretical and empirical substantiation of diagnostics of the forth formers’ understanding of the read text = IV klasės mokinių skaitomo teksto suvokimo diagnostikos teorinis ir empirinis pagrindimas : summary of doctoral dissertation : social sciences, educational science (07 S)Kalesnikienė, Danguolėdoctoral thesis
2008Taikomoji švietimo sociologija : mokomoji knyga studentuibook
2008Kokybės vadybos sistemos : mokomoji knyga studentuibook
2008Edukologijos daktaro disertacijose 91995-2005 m.) taikomi tyrimo metodai: teorinė ir empirinė analizėJuodaitytė, Audronė; Kazlauskienė, Aušraresearch article
2012Švietimo politiką reglamentuojančių dokumentų interpretavimo metodologija: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo kokybės politikos valdymo atvejisJuodaitytė, Audronė; Neifachas, Sergejus; Martišauskienė, Dresearch article
2015Žaidimas kaip vaiko kūrybos ir gyvenimo filosofijaJuodaitytė, Audronė; Malinauskienė, Daiva; Šiaučiulienė, Rūtajournal article
2019Tyrėjas vaikystės tyrimuose: pažiūros, įsitikinimai, jų raiška ir kaitaMalinauskienė, Daiva; Juodaitytė, AudronėStraipsnis / Article
2007Lithuanian educational reform in terms of shift in educational paradigm 1988-1997 = Lietuvos švietimo reforma ugdymo paradigmų kaitos aspektu 1988-1997 : summary of doctoral dissertation : social sciences, educational science (07 S)Bruzgelevičienė, Ramutėdoctoral thesis
2012Mentor's professional competences and their expression in supervising students' practice in pre-school educational institutions = Mentoriaus profesinės kompetencijos ir jų raiška vadovaujant studentų praktikai ikimokyklinėje ugdymo institucijoje : summary of doctoral dissertation : social sciences, education science (07 S)Autukevičienė, Birutėdoctoral thesis