Browsing by Author Juodaitytė, Audronė

In order:
Results/Page
Authors/Record:
Showing results 1 to 12 of 12
DateTitleAuthor(s)Type
2008Kokybės vadybos sistemos : mokomoji knyga studentuiJuodaitytė, Audronė; Žukauskas, Pranas; Valiuškevičiūtė, Audronė; Laužackas, Rimantas; Obelenienė, BirutėMokomoji knyga / Educational book (K2b)
2007Lithuanian educational reform in terms of shift in educational paradigm 1988-1997 = Lietuvos švietimo reforma ugdymo paradigmų kaitos aspektu 1988-1997 : summary of doctoral dissertation : social sciences, educational science (07 S) / Ramutė Bruzgelevičienė ; Vilnius Pedagogical UniversityGudonis, Vytautas; Juodaitytė, Audronė; Bruzgelevičienė, Ramutė; Teresevičienė, Margarita; Monkevičienė, Ona; Zaleskienė, Irena; Želvys, RimantasDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
2006The Lithuanian language skills development of pre-primary bilingual children = Priešmokyklinio amžiaus dvikalbių vaikų lietuvių kalbos gebėjimų ugdymas : summary of doctoral dissertation : social sciences, educational science (07S) / Aldona Mazolevskienė ; Vilnius Pedagogical UniversityAramavičiūtė, Vanda; Juodaitytė, Audronė; Mazolevskienė, Aldona; Bitinas, Bronislovas; Kardelienė, Laimutė; Martišauskienė, Elvyda; Salienė, Vilija; Žilionis, JuozasDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
2012Mentor's professional competences and their expression in supervising students' practice in pre-school educational institutions = Mentoriaus profesinės kompetencijos ir jų raiška vadovaujant studentų praktikai ikimokyklinėje ugdymo institucijoje : summary of doctoral dissertation : social sciences, education science (07 S) / Birutė Autukevičienė ; Lietuvos edukologijos universitetasAutukevičienė, Birutė; Baranauskienė, Ingrida; Juodaitytė, Audronė; Rupšienė, Liuda; Žilionis, Juozas; Monkevičienė, Ona; Barkauskaitė, Marija; Vilkas, Audronius; Stankevičienė, Kristina; Martišauskienė, ElvydaDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
2007Moral education of four-six year old children through ethnic music : Ketverių-šešerių metų vaikų dorinis ugdymas etnomuzika : summary of the doctoral dissertation : social sciences, educational science (07S) / Marija Jonilienė ; Vilnius Pedagogical UniversityJuodaitytė, Audronė; Jonilienė, Marija; Katinienė, Albina; Barkauskaitė, Marijona; Monkevičienė, Ona; Grigaitė, Bronislava; Kučinskas, Darius; Rauckienė, Alona; Žilionis, JuozasDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
2004Studijų kokybė aukštojoje mokykloje: valdymo filosofija ir prakseologijaJuodaitytė, AudronėStraipsnis / Article
2007Subject competency as the aim of music educator's training = Dalykinė kompetencija kaip muzikos mokytojų rengimo tikslas : summary of the doctoral dissertation : social sciences, educology (07S) / Jolanta Lasauskienė ; Vilnius Pedagogical UniversityJuvonen, Antti; Gudonis, Vytautas; Juodaitytė, Audronė; Lasauskienė, Jolanta; Piličiauskas, Albertas; Barkauskaitė, Marijona; Vilkas, Audronius; Žilionis, Juozas; Kučinskas, Darius; Vilkelienė, AldonaDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
2006Substantiation of contents and structure of a secondary school teacher's pedagogical competency = Vidurinės mokyklos mokytojo pedagoginio kompetentingumo turinio ir struktūros pagrindimas : summary of doctoral dissertation : social sciences, educational science (07S) / Emilija Rodzevičiūtė ; Vilnius Pedagogical UniversityGudonis, Vytautas; Juodaitytė, Audronė; Rodzevičiūtė, Emilija; Rajeckas, Vladas; Pečiuliauskienė, Palmira; Martišauskienė, Elvyda; Želvys, Rimantas; Šlekienė, Virginija; Monkevičienė, OnaDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
2008Taikomoji švietimo sociologija : mokomoji knyga studentuiJonutytė, Ilona; Juodaitytė, Audronė; Sajienė, Laima; Grincevičienė, Vilija; Fokienė, Aušra; Obelenienė, BirutėMokomoji knyga / Educational book (K2b)
2010Teachers’ competence while educating children gifted at mathematics in primary and basic schools = Pradinės ir pagrindinės mokyklos pedagogų kompetentingumas ugdant matematikai gabius vaikus : summary of doctoral dissertation : social sciences, education (07 S) / Tatjana Bakanovienė ; Šiauliai UniversityBakanovienė, Tatjana; Kiseliovas, Arkadijus; Juodaitytė, Audronė; Bakutytė, Rima; Bankauskienė, Nijolė; Pocevičienė, Rasa; Kazlauskienė, Aušra; Cibulskaitė, Nijolė; Karkockienė, Daiva; Pečiuliauskienė, PalmiraDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
2007Theoretical and empirical substantiation of diagnostics of the forth formers’ understanding of the read text = IV klasės mokinių skaitomo teksto suvokimo diagnostikos teorinis ir empirinis pagrindimas : summary of doctoral dissertation : social sciences, educational science (07 S) / Danguolė Kalesnikienė ; Vilnius Pedagogical UniversityTijūnelienė, Ona; Rupšienė, Liudmila; Juodaitytė, Audronė; Kalesnikienė, Danguolė; Uzdila, Juozas Vytautas; Monkevičienė, Ona; Salienė, VilijaDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
2006Visual environment as a schoolchildren aesthetical attitudes forming factor = Vizualioji aplinka - mokinių estetinių nuostatų formavimosi veiksnys : summary of doctoral dissertation : socal sciences, educational science (07S) / Jolita Mulevičienė ; Šiauliai University, Vilnius Pedagogical UniversityGudonis, Vytautas; Andriekienė, Rūta Marija; Giedraitienė, Elvyra; Juodaitytė, Audronė; Mulevičienė, Jolita; Gaižutis, Algirdas; Gaižutis, Algirdas; Martišauskienė, Elvyda; Vilkelienė, AldonaDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)