Browsing by Author Gerulaitis, Šarūnas

In order:
Results/Page
Authors/Record:
Showing results 1 to 8 of 8
DateTitleAuthor(s)Type
20082006 metų nacionalinis mokinių pasiekimų tyrimas : 6 ir 10 klasės : dalykinė ataskaita : lietuvių kalba, matematika, gamtamokslinis ugdymas, socialinis ugdymas / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Mokyklų tobulinimo programa, Švietimo plėtotės centras ; [parengė Marija Bareikienė, Raimonda Jarienė, Vilija Salienė, Danguolė Dobravolskaitė, Viktorija Sičiūnienė, Daiva Bigelienė, Jolanta Dzikavičiūtė, Saulė Vingelienė, Šarūnas Gerulaitis, Linas Jašinauskas, Andrius Porutis, Ginta Orintienė]Orintienė, Ginta; Bareikienė, Marija; Dobravolskaitė, Danguolė; Bigelienė, Daiva; Dzikavičiūtė, Jolanta; Vingelienė, Saulė; Gerulaitis, Šarūnas; Jarienė, Raimonda; Salienė, Vilija; Sičiūnienė, Viktorija; Jašinauskas, Linas; Porutis, AndriusMokslo tiriamųjų darbų, projektų ir kitos ataskaitos / Reports of science exploratory works and projects (K4c)
2014Ataskaita apie dabartinę bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių situaciją [elektroninis išteklius] / rengėjai: Renata Bernotienė, Daiva Briedienė, Šarūnas Gerulaitis, Aušra Gutauskaitė, Aldona Zaukienė, Linas Jašinauskas, Danguolė Povilaitienė, Ginta Orintienė, Danuta Szejnicka, Kornelijus Šleževičius, Eglė Vaivadienė, Alė Vilutienė, Albina Zdanevičienė, Vilija Zeliankienė ; Ugdymo plėtotės centrasBriedienė, Daiva; Gerulaitis, Šarūnas; Gutauskaitė, Aušra; Zaukienė, Aldona; Povilaitienė, Danguolė; Orintienė, Ginta; Szejnicka, Danuta; Šleževičius, Kornelijus; Vaivadienė, Eglė; Vilutienė, Alė; Zdanevičienė, Albina; Bernotienė, Renata; Jašinauskas, Linas; Zeliankienė, VilijaMokslo tiriamųjų darbų, projektų ir kitos ataskaitos / Reports of science exploratory works and projects (K4c)
2004Geografinis ugdymas pagrindinėje mokykloje : nuo teorijos iki metodikos / sudarė Šarūnas Gerulaitis, Zigmas Kairaitis ; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Švietimo plėtotės centras, Geografijos edukologinių tyrimų centrasGerulaitis, Šarūnas; Kairaitis, ZigmasSudarytas ir/ar redaguotas mokslo darbas / Compiled and / or edited science work (K5)
2007Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos pagrindinio ugdymo bendrosios programos. Socialinis ugdymasBigelienė, D; Dikčius, A; Dobravolskaitė, D; Dzikavičiūtė, J; Ercmonienė-Varnienė, Rasa; Gerulaitis, Šarūnas; Jankūnienė, Jurgita; Jonynienė, V; Likienė, S; Lozdienė, A; Neseckienė, Irma; Paulauskienė, D; Poškienė, Danutė; Prosniakova, H; Puzaitė, M; Rudienė, A; Savičius, Eugenijus; Staknienė, I; Stričkienė, Marytė; Šernienė, L; Šleževičius, K; Vingelienė, S; Motiejūnienė, Elena; Zaleskienė, Irena; Augustinavičius, Vidas; Dagienė, Valentina; Duoblienė, Lilija; Gerulaitis, Virginijus; Jakavonytė, Daiva; Januškevičienė, Olga; Jarienė, Raimonda; Jašinauskas, L; Jautakytė, Žydrė; Kairaitis, Zigmas; Kazragytė, Vida; Marcelionienė, Elena; Matonienė, Rasa; Pacevičiūtė, Alvyda; Plentaitė, Vida Stanislava; Porutis, Andrius; Rugevičiūtė, Rita Giedrė; Salienė, Vilija; Sičiūnienė, Viktorija; Skripkienė, Ramutė; Tamošaitis, Mindaugas; Vaicekauskienė, Vaiva; Varnagirienė, Violeta; Zeliankienė, Vilija; Žebrauskienė, ZitaKitos knygos / Other books (K4d)
2012Pilietinių vertybių raiška geografijos vadovėliuoseGerulaitis, Šarūnas; Birgelytė, Aušra; Stanaitis, SauliusStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
2008Projekto "Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams" metodinės rekomendacijos : lietuvių kalbos, matematikos, fizikos, chemijos, biologijos, geografijos dalykų mokytojams, mokinių konsultavimo ir profesinio informavimo / [Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Švietimo plėtotės centras ; parengė A. Barisevičius, A. Narčiūtė, A. Siniuvienė, B. Trusovas, L. Vilkienė, A. Černevič, D. Kanclerienė, R. Murmaitė, M. Narvilas, V. Sičiūnienė, R. Baltrušaitienė, R. Pažulis, V. Petraška, R. Stankevičiūtė, O. Vaščenkienė, D. Bigelienė, D. Hermanienė, I. Kirkutytė-Aleknienė, G. Misiukevičienė, G. Paknienė, D. Cigankova, R. Darafėjus, J. Dzikavičiūtė, M. Purlienė, I. Viltrakienė, R. Bačkienė, Š. Gerulaitis, V. Pundienė, R. Veromėjienė, Z. Baltrėnienė, J. Murinienė, J. Stankaitytė]Barisevičius, Andrius; Narčiūtė, Angelė; Siniuvienė, Aušra; Trusovas, B; Vilkienė, Loreta; Černevič, Ana; Kanclerienė, Dana; Murmaitė, Rima Veronika; Baltrušaitienė, Rita; Pažulis, R; Petraška, Vidmantas; Stankevičiūtė, Rasa; Vaščenkienė, Ona; Bigelienė, Daiva; Hermanienė, Diana; Kirkutytė, Igna; Misiukevičienė, Giedrė; Paknienė, Giedrė; Cigankova, Daiva; Darafėjus, Romas; Dzikavičiūtė, Jolanta; Purlienė, Margarita; Viltrakienė, Inga; Bačkienė, Rasa; Gerulaitis, Šarūnas; Gerulaitis, V; Pundienė, Vilma; Veromėjienė, Rasa; Baltrėnienė, Zina; Murinienė, Jūratė; Stankaitytė, Jūratė; Sičiūnienė, ViktorijaMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
2015Standartizuota socialinio ugdymo programa 8 klaseiGerulaitis, Šarūnas; Krušinskienė, Regina; Milaknienė, Jolita; Orintienė, Ginta; Sakalauskienė, Inga; Valeckaitė, Gaiva; Porutis, Andrius; Šetkus, BenediktasKnygos dalis / Part of book (Y)
2012Vadovėlių ir kitos mokymo(si) medžiagos pritaikymo kompetencijoms ugdyti metodinės rekomendacijos : projektas „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ / [metodines rekomendacijas parengė Asta Birgelytė, Nijolė Cibulskaitė, Šarūnas Gerulaitis, Linas Jašinauskas, Regina Kaušienė, Almeda Kurienė, Liucija Mončienė, Palmira Pečiuliauskienė, Vilija Salienė, Nijolė Toleikytė, Benediktas Šetkus, Irena Zubavičienė ; metodinių rekomendacijų rengėjus konsultavo Elena Motiejūnienė, Juozas Raugalas ; projekto vadovė Ona Vaščenkienė, projekto mokslinė vadovė Elena Motiejūnienė] ; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centrasBirgelytė, Asta; Gerulaitis, Šarūnas; Kaušienė, Regina; Mončienė, Liucija; Zubavičienė, Irena; Cibulskaitė, Nijolė; Jašinauskas, Linas; Kurienė, Almeda; Pečiuliauskienė, Palmira; Salienė, Vilija; Toleikytė, Nijolė; Šetkus, BenediktasMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)