Browsing by Author Gaižutis, Algirdas

Or, select a letter below to browse by last name
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
In order:
Results/Page
Authors/Record:
Showing results 3 to 22 of 26 previous   next
DateTitleAuthor(s)Type
2012EU pedagogue's intercultural communicative competence and its developmental socio-educational factors = Europos Sąjungos pedagogo tarpkultūrinė komunikacinė kompetencija ir jos tobulinimo socioedukaciniai veiksniai : summary of doctoral dissertation : social sciences, educational science (07 S) / Loreta Chodzkienė ; Lietuvos edukologijos universitetasChodzkienė, Loreta; Gudonis, Vytautas; Bankauskienė, Nijolė; Tijūnėlienė, Ona; Barkauskaitė, Marijona; Salienė, Vilija; Grigas, Romualdas; Monkevičienė, Ona; Gaižutis, AlgirdasDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
2012Expression of existential thinking in catholic religious education during grades 11–12 = Egzistencinio mąstymo raiška mokant(is) katalikų tikybos 11–12 klasėse : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Rita Giedrė Rugevičiūtė ; Lietuvos edukologijos universitetasRugevičiūtė, Rita Giedrė; Jucevičienė, Palmira; Tijūnėlienė, Ona; Uzdila, Juozas Vytautas; Barkauskaitė, Marija; Gaižutis, Algirdas; Ralys, Kęstutis; Vaičiūnas, Vytautas Steponas; Martišauskienė, ElvydaDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
2011Expression of relation between intercultural communication and educational innovations = Tarpkultūrinės komunikacijos ir edukacinių inovacijų sąsajų raiška : summary of doctoral dissertation : social sciences, education (07S) / Eglė Kvieskaitė ; Vilnius Pedagogical UniversityCeliešienė, Eglė; Rupšienė, Liudmila; Leliūgienė, Irena; Targamadzė, Vilija; Želvys, Rimantas; Gaižutis, Algirdas; Salienė, Vilija; Sajienė, Laima; Martišauskienė, ElvydaDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
2014The globalizing world and man’s education. Reflecting on Meilė Lukšienė’s insights – an introduction from Lithuanian perspectiveGaižutis, AlgirdasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
2014Jaunimo agresyvumo tematika dienraštyje „Lietuvos rytas“ (2011 m.)Subačiūtė, Jurgita; Gaižutis, AlgirdasStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
2001Jurgis Baltrušaitis - kultūrų piligrimas / Algirdas GaižutisGaižutis, AlgirdasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
2016[Kolegos pasisakymas, sveikinimas Rūtai Dubakienei]Gaižutis, AlgirdasPublicistiniai straipsniai ir kt. / Publicistic articles and oth (S10)
2016[Kurso draugo atsiminimai apie Marcelijų Martinaitį]Gaižutis, AlgirdasPublicistiniai straipsniai ir kt. / Publicistic articles and oth (S10)
2016Kūrybos džiaugsmu dosniai dalijosi su kitaisGaižutis, AlgirdasPublicistiniai straipsniai ir kt. / Publicistic articles and oth (S10)
2015Lietuvos edukologijos universiteto 2014 metų veiklos ataskaita [elektroninis išteklius]Gaižutis, AlgirdasMokslo tiriamųjų darbų, projektų ir kitos ataskaitos / Reports of science exploratory works and projects (K4c)
2014Lietuvos mokslų akademijos kūrėjas Vincas Krėvė ir istorijos istorijaGaižutis, AlgirdasStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
1997Meno sociologijos uždaviniai ir kryžkelės / Algirdas GaižutisGaižutis, AlgirdasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
2016On the past, present and future of the universityGaižutis, AlgirdasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
2016Pirmojo lietuviško alergologijos vadovėlio pristatymas Lietuvos mokslų akademijoje (2002)Dubakienė, Rūta; Bulotaitė, Nijolė; Gaižutis, AlgirdasPublicistiniai straipsniai ir kt. / Publicistic articles and oth (S10)
2016Profesoriaus Bronislovo Bitino analitinė mintisGaižutis, AlgirdasStraipsnis (apžvalginis, informacinis, enciklopedinis) / Article (survey, information, encyclopedic) (S8)
2008Raštai. T. 2, Lietuva Reformų seimo metu. Iki 1791 m. gegužės 3 d. KonstitucijosLukšaitė, Ingė; Tyla, Antanas; Gaižutis, Algirdas; Ragauskas, Aivas; Jurgaitis, Robertas; Šmigelskytė-Stukienė, RamunėMokslo šaltinių publikacija (XX - XXI a. dokumentų rinkinys) / A set of documents from the 20 - 21st centuries (K4a3)
2014Raštai. T. 4, Mokslinė korespondencijaLukšaitė, Ingė; Tyla, Antanas; Gaižutis, Algirdas; Jurgaitis, Robertas; Ragauskas, Aivas; Selenis, ValdasMokslo šaltinių publikacija (XX - XXI a. dokumentų rinkinys) / A set of documents from the 20 - 21st centuries (K4a3)
2016S. Freudas / G. Bascelard'as: vaizduotės raktaiGaižutis, AlgirdasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
2017Scenarios of language politicsGaižutis, AlgirdasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
2012Ugdymo dvasingumas : kolektyvinė monografija = Spirituality of education / Janina Banienė, Eugenijus Bartulis, Luigi Bonazzi, Vincenta Džiugytė-Panzer, Algirdas Gaižutis, Vadimas Jakoniukas, Lauras Jokūbpreikšas, Česlovas Kalenda, Lina Kašauskienė, Saulius Keras, Jonas Kievišas, Danutė Klumbytė, Rimantė Kondratienė, Zita Malcienė, Julija Melnik, Vilija Merčaitienė, Alfonsas Motuzas, Juozas Mureika, Olga Oleksiuk, Galina Padalka, Ala Rastrygina, Inesė Ratnikaitė, Zenonas Rinkevičius, Tadas Rudys, Saulius Sidaras, Rita Spalva, Olga Ščiolokova, Danė Šlapkauskaitė, Jūra Vladas Vaitkevičius, Romanas Vasiliauskas, Aldona Vasiliauskienė, Remigijus Vitkauskas ; Lietuvos edukologijos universitetas ; sudarytojas ir rengėjas Jonas Kievišas; [tekstus į anglų kalbą vertė Gerda Mazlaveckienė]Banienė, Janina; Džiugytė-Panzer, Vincenta; Jakoniukas, Vadimas; Jokūbpreikšas, Lauras; Kalenda, Česlovas; Kašauskienė, Lina; Keras, Saulius; Klumbytė, Danutė; Malcienė, Zita; Melnik, Julija; Merčaitienė, Vilija; Kondratienė, Rimantė; Mureika, Juozas; Oleksiuk, Oleg; Padalka, Galina; Rastrygina, Ala; Ratnikaitė, Inesė; Rinkevičius, Zenonas; Rudys, Tadas; Sidaras, Saulius; Spalva, Rita; Ščiolokova, Olga; Šlapkauskaitė, Danė; Vaitkevičius, Jūra Vladas; Vasiliauskienė, Aldona; Kievišas, Jonas; Gaižutis, Algirdas; Motuzas, Alfonsas; Vasiliauskas, Romanas; Vitkauskas, RemigijusMonografija / Monograph (K1a)