Browsing by Author Želvys, Rimantas

In order:
Results/Page
Authors/Record:
Showing results 1 to 13 of 13
DateTitleAuthor(s)Type
2006Characteristics of creativity change in university students = Studentų kūrybiškumo kaitos ypatumai : summary of doctoral dissertation : social sciences, psychology (06S) / Daiva Grakauskaitė-Karkockienė ; Vilniaus universitetasGailienė, Danutė; Vaitkevičius, Henrikas; Gintilienė, Gražina; Karkockienė, Daiva; Viliūnas, Vytis; Žilionis, Juozas; Žukauskienė, Rita; Želvys, RimantasDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
2005Development of the 5th and 6th form pupils' attitude towards physical education as a school subject = V ir VI klasių mokinių teigiamo požiūrio į kūno kultūrą kaip mokymo(si) dalyką ugdymas : summary of doctoral dissertation : social sciences, educology (07 S), physical education, movement training, sport (S 273) / Lina Bagdonienė ; Vilniaus pedagoginis universitetasGudonis, Vytautas; Jaščaninas, Janas; Kardelis, Kęstutis; Bagdonienė, Lina; Blauzdys, Vincentas; Raslanas, Algirdas; Barkauskaitė, Marijona; Želvys, Rimantas; Vilkas, AudroniusDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
2009Education of dance skills in early adolescence = Šokio gebėjimų ugdymas ankstyvojoje paauglystėje : summary of the doctoral dissertation : social sciences, educational science (07S) / Birutė Banevičiūtė ; Vilnius Pedagogical UniversityGudonis, Vytautas; Girdzijauskienė, Rūta; Banevičiūtė Ališauskienė, Birutė; Matonis, Vaidas; Želvys, Rimantas; Salienė, Vilija; Karoblis, Gediminas; Martišauskienė, ElvydaDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
2011Educational preconditions for athletes'motivation to achieveelite sport mastership = Sportininkų motyvacijos siekti didelio meistriškumo edukacinės prielaidos : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07S) / Stanislav Sabaliauskas ; Vilniaus pedagoginis universitetasSabaliauskas, Stanislav; Jaščaninas, Janas; Radzevičienė, Liuda; Malinauskas, Romualdas; Skernevičius, Juozas; Poteliūnienė, Sniegina; Želvys, Rimantas; Monkevičienė, Ona; Blauzdys, Vincentas; Vilkas, AudroniusDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
2011Expression of relation between intercultural communication and educational innovations = Tarpkultūrinės komunikacijos ir edukacinių inovacijų sąsajų raiška : summary of doctoral dissertation : social sciences, education (07S) / Eglė Kvieskaitė ; Vilnius Pedagogical UniversityCeliešienė, Eglė; Rupšienė, Liudmila; Leliūgienė, Irena; Targamadzė, Vilija; Želvys, Rimantas; Gaižutis, Algirdas; Salienė, Vilija; Sajienė, Laima; Martišauskienė, ElvydaDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
2006Geography didactic project in the view of synergetic approach = Geografijos didaktinis projektas sinergetiniu požiūriu : summary of doctoral dissertation : social sciences, education (07 S) / Aušra Birgelytė ; Vilnius Pedagogical UniversityJaniūnaitė, Brigita; Šiaučiukėnienė, Liuda; Birgelytė, Aušra; Kairaitis, Zigmas; Barkauskaitė, Marija; Monkevičienė, Ona; Targamadzė, Vilija; Želvys, Rimantas; Česnulevičius, AlgimantasDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
2016Intellectual innovations & competencies: multiple criteria approachStarkevičiūtė, Margarita; Buračas, Antanas; Želvys, Rimantas; Navickas, VytasMokslo studija / Study (K1b)
2010Lietuvos didelio meistriškumo irkluotojų rengimas = The training of Lithuanian high perfomance rowers : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Einius Petkus ; Vilniaus pedagoginis universitetasGudonis, Vytautas; Skarbalius, Antanas; Čepulėnas, Algirdas; Petkus, Einius; Skernevičius, Juozas; Raslanas, Algirdas; Želvys, Rimantas; Barkauskaitė, Marija; Karoblis, Povilas; Vilkas, AudroniusDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
2007Lithuanian educational reform in terms of shift in educational paradigm 1988-1997 = Lietuvos švietimo reforma ugdymo paradigmų kaitos aspektu 1988-1997 : summary of doctoral dissertation : social sciences, educational science (07 S) / Ramutė Bruzgelevičienė ; Vilnius Pedagogical UniversityGudonis, Vytautas; Juodaitytė, Audronė; Bruzgelevičienė, Ramutė; Teresevičienė, Margarita; Monkevičienė, Ona; Zaleskienė, Irena; Želvys, RimantasDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
2011School management transformation under the conditions of educational systemic changes = Mokyklos valdymo kaita švietimo sisteminių pokyčių sąlygomis : summary of doctoral dissertation : social sciences, educology (07S) / Ramutė Mečkauskienė ; Vilnius Pedagogical UniversityMečkauskienė, Ramutė; Gudonis, Vytautas; Aramavičiūtė, Vanda; Bulajeva, Tatjana; Želvys, Rimantas; Barkauskaitė, Marija; Martišauskienė, Elvyda; Monkevičienė, Ona; Žadeikaitė, LoretaDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
2013Švietimo prieinamumas nuteistiems laisvės atėmimo bausme asmenims: aukštojo mokslo aspektas : [rankraštis] : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Renata Katinaitė-Lodh ; Lietuvos edukologijos universitetasKatinaitė-Lodh, Renata; Sakalauskas, Gintautas; Kvieskienė, Giedrė; Želvys, Rimantas; Poteliūnienė, Sniegina; Zaleskienė, Irena; Žadeikaitė, Loreta; Taljūnaitė, Meilutė
2018Švietimo sistemų efektyvumas ir našumas kintančių švietimo paradigmų konteksteVaitekaitis, Jogaila; Želvys, Rimantas; Dukynaitė, RitaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
2010Training of social educators as vocational advisers: development of competences of a vocational adviser = Profesijos patarėjo kompetencijų ugdymas rengiant socialinius pedagogus : summary of the doctoral dissertation : social sciences, educology (07S) / Asta Railienė ; Vilnius Pedagogical UniversityTijūnėlienė, Ona; Gudonis, Vytautas; Rupšienė, Liudmila; Railienė, Asta; Žadeikaitė, Loreta; Barkauskaitė, Marija; Želvys, Rimantas; Zaleskienė, Irena; Monkevičienė, OnaDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)