Vytauto Didžiojo universitetas – EUA CDE narys

1170 1

Kokybės ir strategijos tarnybos iniciatyva, VDU tapo Europos universitetų asociacijos Doktorantūros studijų tarybos (EUA Council for Doctoral Education, EUA-CDE) nariu.

VDU yra įgijęs doktorantūros teisę 18-oje mokslo krypčių. Doktorantūros studijos universitete organizuojamos bendradarbiaujant su 25-iomis Lietuvos bei užsienio aukštojo mokslo ir tyrimų institucijomis. Universiteto tyrėjų grupės telkiasi į prioritetines mokslo ir meno kryptis. Nuo šiol VDU turės dar daugiau galimybių plėtoti tarptautinio bendradarbiavimo iniciatyvas ir gerinti doktorantūros studijų ir mokslo tyrimų kokybę.

EUA Doktorantūros studijų tarybos tikslas – prisidėti prie doktorantūros studijų ir mokslinių tyrimų Europoje plėtojimo, pažangos ir kokybės gerinimo, kelti doktorantų ir mokslo daktarų profesinį prestižą:

 • organizuojant konferencijas, mokomuosius seminarus ir kitus renginius;
 • vykdant gerosios praktikos tyrimus, analizę ir sklaidą Europos universitetuose;
 • teikiant rekomendacijas EUA valdybai ir tarybai dėl doktorantūros studijų ir mokslinių tyrimų kokybės gerinimo Europos universitetuose;
 • stiprinant sąsajas tarp švietimo ir tyrimų politikos bei strategijų Europoje;
 • stiprinant doktorantūros programų ir mokslinių tyrimų tarptautiškumą (tarp tarybos narių ir įtraukiant kitus pasaulio universitetus).

Narystės EUA CDE nauda universitetui

Bendradarbiavimas ir dalijimasis patirtimi

 • diskusijos ir gerosios patirties dalijimasis su kolegomis iš kitų Europos ir pasaulio universitetų;
 • prieigos prie seminarų, mokymų medžiagos ir išteklių, susijusių su doktorantūros studijomis bei moksliniais tyrimais.

Tarptautiškumo didinimas

 • dalyvavimas kasmetinėse teminėse konferencijose ir narių susitikimuose;
 • reguliari informacija apie naujas iniciatyvas ir patirtis plėtojant doktorantūros studijas ir mokslinius tyrimus Europoje ir pasaulyje (naujienų laikraštis, EUA-CDE leidiniai, kvietimai į konferencijas ir kitus renginius ir t. t.);
 • galimybės dalyvauti tyrimų projektuose ir studijose;
 • galimybės kartu organizuoti tarptautinius renginius.

Daugiau informacijos teikia dr. Aušra Fokienė (el. paštas a.fokiene@kst.vdu.lt), VDU Kokybės ir strategijos tarnyba.

EUA-CDE

Komentarai

Zy

Šaunuoliai VDU KST!!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.