Vyksta priėmimas į bakalauro studijas: VDU programos

2105

Nuo birželio 1 d. iki liepos 19 d. 17 val. vyks prašymų studijuoti Lietuvos universitetuose ir kolegijose registravimas, individualiai pildant stojimo paraišką internetu LAMA BPO informacinėje sistemoje.

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) šiais metais stojantiesiems siūlo rinktis pirmosios pakopos ir vientisąsias, mokytojo kvalifikaciją suteikiančias, gretutines bei nuotolines studijų programas. Studijų programų sąrašą galima rasti universiteto priėmimo taisyklėse. Išsamesni studijų programų aprašai pateikti bakalauro studijų programų skiltyje.

Naujos ir atnaujintos studijų programos

Remiantis nacionalinės ir tarptautinės rinkos poreikiais bei besikeičiančiais socialiniais, politiniais, ekonominiais procesais, nuo 2017 metų rudens VDU pradedama vykdyti nauja bakalauro studijų programa – Vokiečių kalba ir komunikacija ir dvi atnaujintos: Biologija ir genetika bei Informatikos sistemos bakalauro studijų programos.

VDU studijos Vilniuje

VDU siūlo studijas ne tik Kaune, bet ir Vilniuje (studijos Vilniuje vykdomos Lietuvos edukologijos universiteto patalpose). Vilniuje siūlomos perspektyvios, aukščiausios kvalifikacijos specialistus rengiančias bakalauro studijų programos: Ekonomika, Marketingo vadyba, Viešoji komunikacija. Stojantieji LAMA BPO informacinėje sistemoje, pildant prašymą, turi pasirinkti programą nurodydami miestą (Kaunas, Vilnius), kuriame nori studijuoti.

VDU studentai tiek Kaune, tiek ir Vilniuje lygiomis teisėmis pretenduoja į mainų programas studijoms ar praktikai užsienyje, stipendijas ar kitokią finansinę paramą, jiems taip pat užtikrintos vietos bendrabučiuose (Lietuvos edukologijos universiteto bendrabučių patalpose) ir kt.

Dvigubos kvalifikacijos programos

Renkantiems studijuoti Religijos pedagogikos bei Muzikos pedagogikos studijų programas kartu su bakalauro laipsniu, baigus bus suteikiama ir mokytojo kvalifikacija.

Nuotolinės studijos

VDU vykdo ir nuotolines Švietimo ir informacinių technologijų bakalauro studijas. Tai unikali studijų programa Lietuvoje, kurią baigus įgyjamas andragogikos ir taikomosios informatikos bakalauro laipsniai. Studijų programą kviečiami rinktis asmenys, neturintys galimybės studijuoti nuolatine forma ir lankyti paskaitų dieną.

Nuotolinių studijų priėmimas vykdomas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, prašymą pateikiant internetu.

Daugiau informacijos apie nuotolines studijas.

Gretutinės studijos

Įstojusiems į VDU pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas bus suteikta galimybė nemokamai studijuoti bet kurioje kitoje universiteto pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų gretutinėje programoje. Pavyzdžiui, įstojus į Matematikos ir jos taikymo studijų programą ir tuo pačiu metu išklausius Politikos mokslų gretutinės programos dalykus, kartu su Matematikos ir jos taikymo programos diplomu bus įteikiamas Politikos mokslų gretutinės programos baigimo pažymėjimas. Renkantis Pedagogikos gretutines studijas, kartu įgyjama pedagogo kvalifikacija.

VDU universitetinis priėmimas

Stojantieji tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas nuo birželio 8 d.  taip pat galės prašymą pateikti ir tiesiogiai Vytauto Didžiojo universitetui, užpildant prašymą internetu bei ten pat pateikiant visus reikiamus dokumentus.

Daugiau informacijos apie universitetinį priėmimą.

Dokumentų pateikimas

Asmenys, norintys dalyvauti universitetinio papildomo priėmimo konkurse valstybės nefinansuojamai studijų vietai Vytauto Didžiojo universitete užimti, turės užpildyti prašymą internetu bei ten pat pateikti visus reikiamus dokumentus.

Pildant universitetinio priėmimo prašymą reikia pateikti šiuos dokumentus:

Konkursinis balas

Siekiant aukštesnės studijų kokybės universitete, stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojantiems į studijų stipendijas minimalus konkursinis balas yra 4, išskyrus Biotechnologijos, Neurotechnologijų, Informatikos sistemų, Matematikos ir jos taikymo, Multimedijos ir interneto technologijų, Socialinio darbo studijų programas, kurioms nustatytas minimalus konkursinis balas 3.

Prašymai į universitetinį papildomą priėmimą priimami iki liepos 27 d. Apie rezultatus kiekvienas stojantysis bus informuojamas asmeniškai.

Daugiau informacijos:

  • VDU Studijų informacijos centras
  • Adresas K. Donelaičio g. 52-116, 44248, Kaunas
  • Telefonas (8 37) 323 206
  • El. paštas vdu@vdu.lt

Svarbiausia ir aktualiausia informacija apie studijas VDU skelbiama ir nuolat atnaujinama universiteto internetinėje svetainėje ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.