Vyksta priėmimas į magistrantūros studijas

2207

Priėmimas į nuolatines magistrantūros studijas

Vytauto Didžiojo universitetas, vykdantis studijas, grįstas Artes Liberales principais, nuo birželio 4 dienos skelbia priėmimą į daugiau nei 40 magistrantūros studijų programų. Stojantiesiems šiais metais siūlomas platus spektras studijų programų: jungtinių, dvigubo diplomo su užsienio partneriais, studijų programų, vykdomų anglų kalba, ir kitų studijuojančiojo ir darbo rinkos poreikius atitinkančių studijų programų. Visos studijų programos pritaikytos dirbantiems, studijos vyksta vakariniu metu. 

Prašymų dalyvauti priėmime į magistrantūros studijas registracija vyksta internetu. Stojantieji gali nurodyti iki 4 pageidavimų, juos išdėstant prioriteto tvarka.

Prašymų priėmimas į magistrantūros studijas bus vykdomas internetu epasirasymas.vdu.lt. Prašymus bus galima teikti iki birželio 28 d. 24 val. Likus laisvoms vietoms bus skelbiamas papildomas priėmimas nuo liepos 10 d.

VDU absolventams nereikia pateikti diplomo ir jo priedėlio, tik užpildyti prašymą ir pridėti registracijos mokesčio kvito kopiją (rekvizitus rasite čia) bei studijų programos priėmimo sąlygose nurodytus dokumentus (jei nurodyta). Kitų aukštųjų mokyklų absolventai turi pateikti išsilavinimo dokumentų, asmens dokumento, registracijos mokesčio kvito ir kitų dokumentų kopijas. Jei dar neturite diplomo ir jo priedėlio, pateikti galima akademinę pažymą.

Birželio 29 dieną vyks stojančiųjų motyvacijos vertinimas, tik tiems, kurie kandidatuoja į studijų programas, kurių priėmimo sąlygose jis numatytas. Stojantieji privalo dalyvauti motyvacijos vertinime nurodytu laiku. Jei stojantieji dėl objektyvių priežasčių motyvacijos vertinime negali dalyvauti, turi iš anksto apie tai pranešti studijų programą vykdančiam fakultetui ir susiderinti dėl motyvacijos pokalbio vertinimo galimybių vaizdo konferencijos būdu.

Birželio 28 -29 d. vyks diagnostinis anglų kalbos testas tiems, kurie yra baigę kitas aukštąsias mokyklas ir jei studijų programos priėmimo sąlygose nurodytas būtinas akademinės anglų kalbos kalbos lygis ir stojantysis nepatiekė anglų kalbos liudijančio dokumento. Pildydami prašymą stojantieji turi pažymėti dieną ir laiką, kuriuo metu pageidauja atlikti diagnostinį anglų kalbos testą.

Stojantieji į Muzikos akademijos magistrantūros studijų programą Atlikimo menas turi pristatyti pasiekimų portofolio ir dalyvauti stojamuosiuose egzaminuose (birželio 10-19 dienomis), jei nėra VDU absolventai, nurodytomis datomis.

 Visą informaciją apie 2018 m. priėmimą į nuolatinės formos magistrantūros studijas rasite čia.

Priėmimas į ištęstines (podiplomines) magistrantūros ir vientisąsias studijas

Vytauto Didžiojo universitetas vykdo priėmimą ir į valstybės nefinansuojamas ištęstinės formos magistrantūros (podiplomines) studijas, kurios skirtos asmenims, siekiantiems tobulinti kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ar persikvalifikuoti.

Šios studijos organizuojamos orientuojantis į studijuojančiųjų poreikius, darbo rinkos reikalavimus, o studijų grafikas sudarytas taip, kad būtų patogu dirbantiems asmenims. Sėkmingai baigus šias studijas, išduodamas įgytą laipsnį patvirtinantis magistro diplomas.

Priėmimą į ištęstines magistrantūros (podiplomines) ir vientisąsias studijas vykdo:

  • VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas (Verslo entreprenerystės bei Marketingo ir pardavimų studijų programos);
  • Gamtos mokslų fakultetas (Aplinkosaugos organizavimo, Biocheminės analizės, Molekulinės biologijos ir biotechnologijų, Taikomosios biotechnologijos studijų programos);
  • Socialinių mokslų fakultetas (Švietimo vadybos, Mokyklinės psichologijos, Sveikatos psichologijos, Organizacinės psichologijos, Socialinio darbo studijų programos);

Teisės fakultetas vykdo priėmimą į podiplomines Teisės vientisąsias studijas. Prašymai priimami internetu epasirasymas.vdu.lt iki rugpjūčio 24 d. 

Daugiau informacijos teikiama fakultetų interneto puslapiuose: evf.vdu.lt; gmf.vdu.lt; smf.vdu.lt; teise.vdu.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.