VDU tobulina biomedicinos specialistų rengimą

660

Vytauto Didžiojo universitetas kartu su 10 partnerinių institucijų Europos Sąjungos fondų lėšomis nuo 2010 m. vykdo projektą „Aukštos kvalifikacijos specialistų, atitinkančių valstybės ir visuomenės poreikius, biomedicinos srityje rengimo tobulinimas – BIOMEDOKT, Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-002“. Projekto bendra vertė yra didesnė nei 9,8 mln. eurų (34 mln. litų).

BIOMEDOKT projektas suteikė galimybes rengti aukštos kvalifikacijos III pakopos studentus (doktorantus), gebančius paruošti daktaro disertaciją biomedicinos mokslų srityje iš keturių krypčių grupių – gyvybės mokslų, medicinos ir sveikatos mokslų, žemės ūkio ir veterinarijos mokslų bei ekologijos ir aplinkotyros mokslų. Projektas leido atnaujinti studijų programas, kelti dėstytojų kvalifikaciją, skatinti doktorantų bei dėstytojų tarptautiškumą ir tarpdiscipliniškumą.

Įgyvendinus projektą didžioji dalis doktorantų bus įvykdę ketverių metų III pakopos studijų programą ir įgiję kompetencijas rengti šiuolaikinius biomedicinos mokslų srities reikalavimus atitinkančias daktaro disertacijas. Pagrindinis projekto rezultatas – teigiamas poveikis tikslinėms grupėms (doktorantams), leisiantis įgyti kompetencijų, būtinų norint įgyvendinti biomedicinos mokslų keliamus studijų, MTEP, mokslo ir verslo bendradarbiavimo uždavinius. Aukšta parengtų specialistų kvalifikacija  leis geriau panaudoti Nemuno, Santakos ir Santaros slėniuose įgytą įrangą ir įgyvendinti naujus projektus.

2010 m. rudenį į doktorantūrą priimti 135 studentai, 2011 m. rudenį – 111 studentų. Planuojama, kad iki projekto pabaigos 2015 m. rugsėjo 30 d. bus parengta 210 aukštos kvalifikacijos specialistų,  kurie bus pasiruošę parengti disertacijas (67 doktorantai jau parengė ir apgynė daktaro disertacijas) ir galės atlikti įvairius mokslinius tyrimus biomedicinos mokslų srityje.

Projektas yra įgyvendinimas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-01-V priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“.

Projektą VDU įgyvendina kartu su 10 partnerinių institucijų: Aleksandro Stulginskio, Klaipėdos, Lietuvos sveikatos mokslų, Lietuvos edukologijos, Lietuvos sporto ir Vilniaus universitetais, Gamtos tyrimų, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centrais, Vilniaus universiteto Onkologijos institutu.

kuriame

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.