Universitetas pasirašė sutartį su VšĮ „Technopolis“

3109

Birželio 4 d., trečiadienį, VDU rektorate (K. Donelaičio g. 58) Vytauto Didžiojo universitetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su mokslo ir technologijų parku VšĮ „Technopolis“. Pasirašyme dalyvavo VDU rektorius prof. Zigmas Lydeka ir Ligita Valalytė, laikinai einanti „Technopolio“ direktorės pareigas. Sutartimi siekiama įtvirtinti universiteto ir parko socialinę partnerystę, didinant mokslo žinių, inovacijų ir technologijų pritaikymą praktinėje veikloje, formuojant akademinių institucijų ir verslo bendruomenės bendradarbiavimo kultūrą, artinant universiteto studijų procesą prie darbo rinkos poreikių, skleidžiant mokslo ir technologijų naujoves bei pažangaus verslo praktiką. „Sutartis yra plati, leidžianti šalims laisvai nusistatyti prioritetus ir pradėti nuo abiem pusėms aktualiausių veiklų. Tokia aktuali veikla gali būti būsimųjų teisininkų praktikų vietų sukūrimas siekiant kaupti patirtį ir formuoti praktiką inovatyvaus verslo teisės srityje. Būtinai skatinsime ir kitų fakultetų atstovus rasti naudos iš šio bendradarbiavimo“, – paaiškino VDU studijų prorektorius doc. Kęstutis Šidlauskas. Tarp universiteto įsipareigojimų – bendruomenės informavimas apie „Technopolio“ veiklas, bendradarbiavimas kuriant praktikos ir stažuočių vietas parke bei inovatyvių sričių ir įvairių formų klinikas, specialistų darbui parko įmonėse rengimas ir t. t. Mokslo ir technologijų parkas „Technopolis“ sutartimi įsipareigoja sudaryti praktikos, stažuočių, tiriamųjų ir baigiamųjų darbų rengimo sąlygas studentams, pagal poreikį kviesti specialistus dirbti parke ir jo įmonėse, rengti, svarstyti ir įgyvendinti bendrus projektus ir t. t. Kviečiame žiūrėti Jono Petronio (j.petronis@vkt.vdu.lt) fotoreportažą.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.