VDU mini 95-ąjį gimtadienį

805

Vasario 15 d., trečiadienį, minint Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) įkūrimo 95-ąją sukaktį, buvo įamžintas filosofo, profesoriaus Leonido Donskio atminimas. Vėliau, nuo 14 val., vyko iškilmingas Senato posėdis.

Universiteto 95-ųjų sukaktuvių proga, 12 val. 30 min. VDU daugiafunkciame mokslo ir studijų centre (V. Putvinskio g. 23) pagerbtas profesoriaus Leonido Donskio atminimas, suteikiant jo vardą naujajai VDU socialinių ir humanitarinių mokslų bibliotekai.

Iškilmingame VDU Senato posėdyje vyko vardinių stipendijų, daktaro diplomų, docento ir profesoriaus atestatų įteikimas, renginyje pasveikinti ir aktyviausių doktorantų bei jaunųjų mokslininkų konkurso laureatai.

VDU atkūrimo 20-ies metų jubiliejaus proga universiteto Senatas įsteigė Vytauto Didžiojo universiteto vardo garbės stipendiją, kuri kasmet skiriama geriausiems VDU studentams, ypač pasižymėjusiems mokslinėje, meninėje, kūrybinėje, sporto ir (ar) visuomeninėje veikloje reprezentuojant gimtąją alma mater Lietuvai ir pasauliui.

Šiemet vardinės stipendijos įteiktos penkiems studentams: už visuomeninę veiklą – Dovilei Stankevičiūtei, už sportinę veiklą – Evai Misiūnaitei, už mokslinę veiklą – Viktorijai Tauraitei, už meninę veiklą – Valerijui Kazlauskui, ir už kūrybinę veiklą – Elvinai Baužaitei.

Tarpukario vakarietiškų tradicijų tęstinumas

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius taip pat pasveikino Vytauto Didžiojo universitetą su 95-osiomis įkūrimo metinėmis. „Vytauto Didžiojo universitetas visuomet buvo, yra ir išliks vienu ryškiausių perlų Kauno ir Lietuvos akademinio, kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo karūnoje“, – teigė L. Linkevičius.

Sveikinime ministras dėkodamas kreipėsi į Lietuvos mokslininkus, kurie prisidėjo prie VDU atkūrimo, kuris tęsia dar tarpukaryje pradėta laisvą ir vakarietišką akademinę tradiciją.

„Šiandien universitetui ypatinga diena – Socialinių ir humanitarinių mokslų bibliotekai suteikiamas profesoriaus Leonido Donskio vardas. Neabejoju, kad ši biblioteka taps centru, kuris Lietuvai ir pasauliui skleis gilią Leonido filosofinę išmintį, humanistinę ir žmogiškąją šviesą“, – Leonido Donskio vardo suteikimo bibliotekai svarbą aptarė užsienio ministras.

Linas Linkevičius džiaugėsi Vytauto Didžiojo universiteto ir Užsienio reikalų ministerijos bendradarbiavimu ir linkėjo universitetui visuomet išlikti Artes Liberales centru Lietuvoje.

Užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus sveikinimas.

VDU istorija

Vytauto Didžiojo universiteto tradicijos pradžia sutapo su Lietuvos valstybingumo gimimu. 1918 m. vasario 16 d. paskelbus politinę nepriklausomybę, Lietuvos šviesuomenė vienu svarbiausių uždavinių laikė įkurti lietuvišką universitetą. Po ketverių metų, reorganizavus iki tol veikusius Aukštuosius kursus, atidarytas Lietuvos universitetas Kaune. Tarpukariu tai buvo vienintelė lietuviška aukštoji mokykla, tapusi gyvybiškai svarbiu mūsų šalies kultūros, mokslo bei modernios, laisvos intelektualios minties židiniu. 1930 m., minint kunigaikščio Vytauto Didžiojo 500 metų mirties sukaktį, Lietuvos universitetui Kaune suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto vardas.

1950 m. beveik trisdešimt metų tarpukariu Kaune veikusi aukštoji mokykla buvo uždaryta sovietų valdžios sprendimu, o kai kurie jos fakultetai davė pradžią dabartinėms aukštosioms mokykloms: Kauno technologijos universitetui, Lietuvos sveikatos mokslų universitetui ir Aleksandro Stulginskio universitetui. VDU akademinė tradicija ne tik išliko, bet ir toliau ilgus dešimtmečius iki valstybingumo atkūrimo vystėsi išeivijoje. 1989 m. VDU buvo atkurtas bendromis Lietuvos ir išeivijos mokslininkų pastangomis.Tuo metu jis tapo pirmąja šalyje autonomiška aukštąja mokykla.

Universiteto statutas įteisino akademinės laisvės principą, mokslo ir studijų vienovę, Lietuvoje tuo metu naujas trijų pakopų (bakalauro, magistrantūros, doktorantūros) studijas. 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.