VDU lektorės kurs pojūčiais paremtas edukacines erdves

976

Kaune startuoja į pojūčių taikymo praktiką orientuotas projektas. Dėmesį pojūčių svarbai žmogaus fiziniam, emociniam, protiniam ir dvasiniam tobulėjimui skiria Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) ir Kauno Prano Daunio ugdymo centras, kuriame nuo 2015 m. ugdomi ne tik aklieji ir silpnaregiai, bet ir autizmo spektro sutrikimus turintys vaikai. Universitetas kartu su centro bendruomenės nariais suvienija jėgas identifikuoti poreikius ir galimybes, o vėliau ieškoti būdų įgyvendinti dar vieną projektą – įrengti pojūčių kambarį, kuriame suaugusieji galėtų mokytis, ilsėtis bei realizuoti naujus sumanymus.

Šiandien moderni švietimo institucija nėra tik darbo ar mokymosi vieta, tai – erdvė, kurioje žmonės gali mokytis, bendrauti, atsipalaiduoti ir patirti, profesine prasme save realizuoti ir gerai jaustis. Atliepiant šiuos Kauno Prano Daunio ugdymo centro bendruomenės poreikius turėti erdvę mokytis ir tobulėti darbo vietoje, VDU Švietimo studijų centro lektorės dr. Asta Lapėnienė ir dr. Lineta Žilinskaitė sukūrė neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą „Profesinių ir asmeninių kompetencijų plėtojimas kuriant edukacines aplinkas suaugusiesiems darbo vietoje“.

suaugusiuju-svietimas7

Tenkins skirtingų bendruomenės narių lūkesčius

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos finansuojama programa išsiskiria tuo, kad naujausios edukacinės tendencijos taikomos ieškant praktinių sprendimų darbo vietoje – Kauno Prano Daunio ugdymo centre, kurio bendruomenė yra labai įvairiapusiška. Nuo 2015 metų prie Kauno aklųjų ir silpnaregių centro prijungus Kauno abilitacijos centrą, bendruomenė pasipildė naujais nariais: autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų tėvais ir specialiaisiais pedagogais. Dėl šių pasikeitimų išaugo poreikis įkurti erdvę, tenkinančią skirtingų bendruomenės narių lūkesčius: aklųjų ir silpnaregių, centro darbuotojų ir tėvų.

„Galima kurti daug skirtingų mokymosi galimybių, skatinančių asmenį tobulėti, tačiau šiandieninių pokyčių akivaizdoje svarbiausia yra kurti įvairialypes aplinkas, kuriose susipintų mokymasis, darbas, poilsis, bendravimas ir kūryba“, – teigia programos rengėja, VDU socialinių mokslų daktarė A. Lapėnienė.

suaugusiuju-svietimas10

Pavyzdys kitoms organizacijoms

Ilgą laiką pojūčiai visose gyvenimo srityse, tuo pačiu ir edukacijoje, buvo slopinami. Šiandien jie vėl atrandami iš naujo, ir sunku būtų  rasti sritį, kurios pojūčiai nebūtų  palietę. Svarbią vietą jie užima versle, kultūroje, pramogų pasaulyje: žmones žavi kvapų festivaliai, parodos, praktikuojamos vakarienės tamsoje, taktilinės kelionės ir kitos su uosle, lytėjimu, klausa, rega bei skoniu susiję pramogos. Į šią veiklą įsijungia mokslininkai, menininkai, filosofai. Vykdomi moksliniai tyrimai, kuriami institutai ir mokymų programos, organizuojamos konferencijos ir daugybė kitų renginių.

suaugusiuju-svietimas6

Pojūčius integruos į kasdieninį gyvenimą ir mokymąsi

Aktyvų mokymąsi skatinanti programa padės susipažinti su pojūčių reikšme mokymui(si), kurs pojūčiais paremtas praktinės veiklos situacijas, leis dalintis mokymo(si) patirtimi bei ją apibendrinti. Teoriniai užsiėmimai bus derinami su praktiniais, programos dalyviai susipažins su sėkmingais edukacinių aplinkų atvejais kitose mokyklose ir organizacijose. Programos pabaigoje bus organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, kurių metu įgytos  žinios bei patirtis bus pritaikytos kuriant edukacinių erdvių projektus Kauno Prano Daunio ugdymo centre.

„Kursime mokymosi galimybes, skatinančias asmeninius kūrybinius ieškojimus ir patyrimus. Pojūčių tyrinėjimas, naujos patirtys programos dalyviams leis suvokti, kaip galima patirti džiaugsmą ir sėkmę tiek asmeniniame mokymosi kelyje, tiek mokant kitus“, – pasakoja projekto rengėja, VDU Švietimo studijų centro lektorė dr. L. Žilinskaitė.

suaugusiuju-svietimas1

Suvienys įvairių sričių specialistus

Programos „Profesinių ir asmeninių kompetencijų plėtojimas kuriant edukacines aplinkas suaugusiesiems darbo vietoje“ metu savo patirtimi dalinsis įvairių sričių specialistai (edukologai, architektai, dizaineriai, kiti menininkai). Po idėjų generavimo etapo radus galimybių Kauno Prano Daunio ugdymo centre įkurti skirtingų bendruomenės narių lūkesčius tenkinančią edukacinę erdvę suaugusiems, čia mokytųsi ir bendrautų suaugusieji aklieji ir silpnaregiai, atsipalaiduotų laisvų užsiėmimų ir pertraukų metu bei tobulėtų su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais dirbantys centro darbuotojai. Ši erdvė atlieptų aklųjų ir silpnaregių mokinių bei autizmo spektro sutrikimo mokinių tėvų, kuriems tenka nemažai laiko praleisti centre, poreikius.

„Labai džiaugiamės šiuo projektu, kurio metu universitetas ir ugdymo centras susivienija gražiam bendram tikslui. Tikiu, kad remiantis gerosiomis patirtimis mūsų centre bus įkurta visai bendruomenei reikalinga ir svarbi erdvė. O vėliau mūsų patirtis padės kurti panašius projektus ir kitoms organizacijoms“, – pasakoja Kauno Prano Daunio ugdymo centro direktorė Raimonda Juknevičienė. 2016 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, šiame centre mokosi 124 vaikai. Iš jų 94 yra 1–10 klasių mokiniai. 30 mokinių turi regėjimo sutrikimų, iš jų 13 – visiškai akli.

Centre teikiamos paslaugos ir suaugusiems akliesiems ir silpnaregiams, dirba 64 pedagogai.

suaugusiuju-svietimas5

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.