VDU statusą turinčios organizacijos

Universiteto organizacijos statusą turinčio organizacijos – organizacijos, kurios yra įteisintos vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto Statutu bei Universiteto organizacijų įteisinimo ir jų veiklos aprašo nustatyta tvarka.

Prieš prisijungdamas prie konkrečios organizacijos, gali perskaityti organizacijų aprašymus ir sužinoti kokia veikla jos užsiima. O jei jau esi išsirinkęs organizaciją, kuriai norėtum padėti, drąsiai kreipkis nurodytais kontaktais, kurie pateikti prie kiekvienos organizacijos aprašymo.

Šiose organizacijose bendrauja

Puoselėjantys toleranciją, žmogaus teises ir dalyvaujantys pilietinėje visuomenėje (Jungtinių Tautų studentų klubas)

Besidomintys lenkų kalba, kultūra ir polonistikos tyrimais (Adomo Mickevičiaus lenkų kalbos ir kultūros klubas)

Besidomintys teise (Europos studentų teisininkų asociacijos Lietuvos nacionalinės grupės ELSA Lietuva Vytauto Didžiojo universiteto filialas)

Dirbantys tarptautinių mainų programų studentų labui (ESN VMU)

Akademinės bendruomenės nariai, neabejingi gamtai (Akademinio jaunimo mokslinė draugija „Modusas“, aplinkos studijų klubas „Disoma“)

Filosofai (filosofijos studentų mokslinė draugija „Agora“)

Besidomintys istorija (Istorijos studentų draugija)

Žmonės, kuriems miela ir artima Japonijos kultūra (japonistikos klubas „Hashi“ )

Besidomintys ekonomika, marketingu, investavimu ir verslu (klubas „VDU Economicus“)

Ispanų kalbos ir kultūros mylėtojai (Miguelio de Cervanteso ispanų kalbos ir kultūros klubas)

Susižavėję prancūzų kalba ir kultūra (Prancūzų kultūros klubas)

Lietuvių gestų kalbos mylėtojai, besidomintys kurčiųjų kultūra („Gyva gestų kalba“)

Teatro ir kultūros mylėtojai („Teatro diskusijų klubas“)

VDU doktorantų klubas

Informacija Universiteto organizacijos statusą turinčioms organizacijoms

Universiteto organizacija, siekdama išlaikyti jai suteiktą Vytauto Didžiojo universiteto organizacijos statusą, Karjeros centrui, ne vėliau kaip per tris mėnesius po kiekvienų kalendorinių metų pabaigos turi pateikti:

  • Laisvos formos metinę veiklos ataskaitą už praeitus kalendorinius metus
  • Užpildyti ir pateikti informaciją apie organizacijos narius ataskaitinių kalendorinių metų pabaigoje pagal Universiteto nustatytą formą
  • Nurodyti naujai išrinktus ar paskirtus asmenis (jei tokių pakeitimų buvo) į valdymo organus (vienasmenį ar (ir) kolegialų), įvardijant šių asmenų pareigas ir kontaktus
  • Užpildyti rekomenduotiną pateikti formą, kurioje būtų nurodyta visa su organizacija susijusi informacija
  • Suteikti kitą informaciją, pateikti dokumentus, kurių gali pageidauti rektorius arba Karjeros centras