Studentams su negalia

Atvirumas, dialogas, dėmesys kiekvienam ir draugiškumas yra VDU puoselėjamos vertybės, kuriomis vadovaujantis nuo pat universiteto atkūrimo, nuolat siekiama atsižvelgti į individualius poreikius, sudaryti vienodas sąlygas visiems studijuojantiems asmenims, todėl universitetas iki šiol garsėja kaip neįgaliesiems draugiškas universitetas, įgyvendindamas socialiai atsakingo universiteto politiką neįgaliųjų studentų atžvilgiu, kuri nekinta jau daugiau nei dvidešimt metų:

  • Taikomos stojimo į universitetą lengvatos
  • Skiriama finansinė parama. Kiekvieną studijų semestrą universitetas teikia lengvatą studijų ir bendrabučio apgyvendinimo mokesčiui
  • Nuolat kuriama ir rekonstruojama materialinė universiteto bazė pritaikant, adaptuojant ją įvairią negalią turintiems studentams
  • Neįgalieji gyvena jų poreikiams pritaikytuose bendrabučio kambariuose, kuriuose turi galimybę gyventi su juos lydinčiu asmeniu
  • Dauguma studijų programų yra lanksčios, gali būti pritaikytos prie neįgalaus asmens poreikių organizuojant studijų procesą, tokiu būdu vyksta nuotolinės studijos, taikomos įvairios studijų atsiskaitymo formos ir pan.
  • Pagrindiniame VDU pastate (K. Donelaičio g. 52, I a.) neįgaliesiems VDU studentams įrengtas poilsio kambarys, kuriame jie gali pailsėti, pasinaudoti įrengta masažo kėde, ar tiesiog mokytis ramioje aplinkoje
  • Universitetas sudaro sąlygas studijuojantiesiems naudotis jiems skirtomis mokymo / ugdymo priemonėmis, įrenginiais ir tokiu būdu neįgalieji patys gali pasirūpinti studijoms reikalinga medžiaga

Neįgalus studentas VDU visada bus išklausomas, suprantamas, pats galės dalyvauti ir prisidėti jam kuriamų, sudaromų palankių mokymosi, studijų ir gyvenimo sąlygų procese – tai ir yra vienas iš kertinių aspektų, kodėl Vytauto Didžiojo universitetas gali pelnytai didžiuotis neįgaliems draugiško universiteto statusu.

Aktualu:

Daugiau informacijos teikia

Studentų reikalų departamentas

  • S. Daukanto g. 27-210, 44249 Kaunas
  • Telefonas(8 37) 327 977
  • El. paštas srt@vdu.lt