Studijų baigimas arba nutraukimas

Studento atsiskaitymo su universitetu sistema

Kiekvienas VDU studentas, norėdamas patikrinti esamą atsiskaitymo su universiteto būvį (atsiskaitymą su Studentų reikalų tarnyba, bendrbučiu, mokesčiais universitetui, biblioteka bei sutikimu dėl karjeros stebėsenos) gali tai padaryti prisijungę prie Studentų atsiskaitymo su universitetu sistemos. Primename, kad ši sistema yra sudėtinė Vytauto Didžiojo universiteto studentų atsiskaitymo su universitetu tvarkos dalis, kuria vadovaujantis yra reglamentuota universiteto studijų reguliamine įteisintos studentų atsiskaitymo su universitetu sistemos procedūra, o jos rezultate universitetas studentui išduoda diplomą ir jo priedėlį.

Studentai turi atsiskaityti su universitetu:

  • prieš jiems įteikiant diplomus ir jų priedėlius
  • nutraukus studijas universitete

Studentų atsiskaitymas su universitetu vyksta etapais:

  • I etapas – studentas, naudodamasis internetine studentų atsiskaitymo su universitetu sistemos prieiga, pasitikrina savo atsiskaitymo su universitetu statusą
  • II etapas – studentas privalo panaikinti savo įsiskolinimus universitetui ir apie tai pranešti atitinkamiems universiteto padaliniams, pateikiant skolų likvidavimo dokumentus, grąžinant jam laikinai naudoti patikėtą turtą, Lietuvos studentų pažymėjimą
  • III etapas – studentas kreipiasi į Studentų reikalų tarnybą

Daugiau informacijos

Akademinių reikalų tarnyba