Atsiskaitymas su universitetu

Kiekvienas VDU studentas, norėdamas patikrinti esamą atsiskaitymo su universiteto būvį (atsiskaitymą už Lietuvos studentų pažymėjimą, bendrabutį, mokesčius universitetui, biblioteka bei kt.) gali tai padaryti prisijungęs prie Studentų savitarnos portalo (studentas.vdu.lt) pasirenkant skiltį Atsiskaitymas su universitetu. Primename, kad ši sistema yra sudėtinė Vytauto Didžiojo universiteto studentų ir klausytojų atsiskaitymo su universitetu tvarkos aprašo dalis, kuria vadovaujantis yra reglamentuota universiteto studijų reguliamine įteisintos studentų atsiskaitymo su universitetu sistemos procedūra, o jos rezultate universitetas studentui išduoda diplomą ir jo priedėlį arba, studentui nutraukus Studijų sutartį savo noro ar universiteto nustatyta tvarka, universitetas neturi pretenzijų dėl įsiskolinimų.

Studentas turi atsiskaityti su Universitetu:

 • baigiantis studijoms, prieš įteikiant diplomus ir jų priedėlius
 • nutraukiant studijas Universitete savo noru
 • Universitetui išbraukus studentą iš studentų sąrašo

Studentas, prieš užbaigdamas studijas (apsigynęs baigiamąjį darbą) turi atsiskaityti su Universitetu šia tvarka:

 • naudodamasis Studentų savitarnos portalu, pasirinkdamas skiltį Atsiskaitymas su universitetu, turi pasitikrinti savo atsiskaitymo su Universitetu statusą, esant reikalui arba Studentų reikalų departamentui pareikalavus, panaikinti savo įsiskolinimus Universitetui ir apie tai pranešti atitinkamiems Universiteto padaliniams, pateikiant skolų likvidavimo dokumentus, grąžinant jam laikinai naudoti patikėtą turtą
 • užpildyti Universiteto išduotą anketą apie studijas Universitete
 • atvykti (S. Daukanto g. 27 – 206) arba susisiekti (el. paštu studentas@vdu.lt arba telefonu (8-37) 75 11 75) su Studentų centru), siekiant užbaigti atsiskaitymo su Universitetu procedūrą

Studentas, savo iniciatyva norintis nutraukti studijas Universitete, turi atsiskaityti su Universitetu šia tvarka:

 • atvykti arba susisiekti su fakultetu, kuriame studijuoja ir informuoti fakulteto administraciją apie ketinimą nutraukti studijas
 • naudodamasis Studentų savitarnos portalu, pasirinkdamas skiltį Atsiskaitymas su universitetu, turi pasitikrinti savo atsiskaitymo su Universitetu statusą, esant reikalui arba Studentų reikalų departamentui pareikalavus, panaikinti įsiskolinimus Universitetui ir apie tai pranešti atitinkamiems Universiteto padaliniams, pateikiant skolų likvidavimo dokumentus, grąžinant jam laikinai naudoti patikėtą turtą, Lietuvos studentų pažymėjimą
 • atvykti (S. Daukanto g. 27 – 206) arba susisiekti (el. paštu studentas@vdu.lt arba telefonu (8-37) 75 11 75) su Studentų centru), siekiant užbaigti atsiskaitymo su Universitetu procedūrą
 • parašyti ir pateikti Studentų centro nurodytos formos prašymą adresuotą rektoriui;
 • užpildyti nutraukusiųjų studijas anketą

Studentas, išbrauktas iš studentų sąrašų Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka, turi atsiskaityti su Universitetu šia tvarka:

 • fakultetui ir (ar) Universitetui informavus studentą apie tai, jog jis yra išbrauktas iš studentų sąrašų, atvykti arba susisiekti su fakultetu, siekiant išsiaiškinti išbraukimo iš studentų sąrašų priežastis bei sužinoti galimybes grįžti arba toliau tęsti studijas
 • atvykti (S. Daukanto g. 27 – 206) arba susisiekti (el. paštu studentas@vdu.lt arba telefonu (8-37) 75 11 75) su Studentų centru), dėl galimybių grįžti arba toliau tęsti studijas, arba siekiant užbaigti atsiskaitymo su Universitetu procedūrą
 • panaikinti savo įsiskolinimus Universitetui ir apie tai pranešti atitinkamiems Universiteto padaliniams, pateikiant skolų likvidavimo dokumentus, grąžinant jam laikinai naudoti patikėtą turtą, Lietuvos studentų pažymėjimą
 • užpildyti nutraukusiųjų studijas anketą

Dokumentai

Studentų centras

 • S. Daukanto g. 27-206, 44244, Kaunas
 • Telefonas (8 37) 751 175
 • El.paštas studentas@vdu.lt