„Erasmus+“ mokymosi vizitų už ES ribų konkurso rezultatai

1086

VDU Tarptautinių ryšių departamentas skelbia „Erasmus+mokymosi vizitų ne ES šalyse konkurso rezultatus. Vizitai gali būti vykdomi mokslo ir studijų institucijose (MSI), esančiose šalyse partnerėse.

Mokymosi vizitai – veikla, kuria skatinamas MSI akademinio ir neakademinio personalo profesinis tobulėjimas dalyvaujant užsienyje organizuojamuose mokymosi renginiuose (išskyrus konferencijas) ar tam tikrą laikotarpį atliekant darbo praktiką (stebint darbą, dalyvaujant mokymosi veiklose) šalių partnerių MSI.

Vizitai turi trukti 7 dienas: 5 dienos skiriamos mokymosi veikloms ir 2 dienos kelionei.

Atrankoje mokymosi vizitams Šalių partnerių MSI pirmenybė teikiama (atrankos kriterijai):

  1. a) kandidatams, dalyvaujantiems „Erasmus+“ programoje pirmą ar mažiau kartų (lyginant su kitais kandidatais) per pastaruosius 2 metus;
  2. b) kandidatams, turintiems didesnį darbo stažą VDU;
  3. c) vizitams, kurių metu sustiprinami ir išplečiami padalinių ryšiai bei (pa)rengiami būsimo bendradarbiavimo projektai;
  4. d) kandidatams, aktyviai prisidedantiems prie jų padalinių / universiteto tarptautiškumo (studentų/ darbuotojų mainų organizavimas, bendrų tarptautinių programų rengimas, programų ar dalykų užsienio kalba rengimas, tarptautinių projektų rengimas ir pan.).

Konkurso rezultatai

Daugiau informacijos:

  • VDU Tarptautinių ryšių departamentas Eglė Januškevičienė
  • Adresas V. Putvinskio g. 23-208, Kaunas
  • Telefonas +370 37 327 981
  • El. paštas egle.januskeviciene@vdu.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.