VDU bendradarbiaus su moksleivių ugdymo įstaigomis

696

Gruodžio 21 dienos Vytauto Didžiojo universiteto rektorato posėdžio metu pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Kauno moksleivių aplinkotyros centru ir Kauno Valdorfo mokykla.

„Universiteto veiklai itin svarbus bendradarbiavimas su išoriniais partneriais, ypač su įvairiomis švietimo įstaigomis, centrais. Tokiu būdu galima diskutuoti apie įvairias mokymo, mokymosi metodikas, dalintis gerąja patirtimi ir vykdyti bendrus universiteto bei mokyklų projektus“, – teigia VDU rektorius profesorius Juozas Augutis.

Kauno moksleivių aplinkotyros centro direktorės Marioletos Matelienės teigimu, centro veikla siekiama moksleivius skatinti domėtis gyvąja gamta, aplinkotyra, gamtos mokslais. Daugiau nei 60 metų veikiantis centras aplinkotyros pažinimo metu padeda moksleiviams renkantis būsimą specialybę.

Sutartimi su Kauno moksleivių aplinkotyros centru VDU sieks suderintu laiku miesto ugdymo įstaigų mokiniams suteikti galimybę susipažinti su VDU Gamtos mokslų fakulteto vykdoma veikla: studijomis, laboratorijomis, projektine veikla ir kt. Taip pat kviesti centro darbuotojus ir būrelių moksleivius dalyvauti VDU Gamtos mokslų fakulteto renginiuose.

Kita nauja VDU partnerė – Kauno Valdorfo mokykla – nevalstybinė bendrojo lavinimo mokykla, ugdymą grindžianti Valdorfo pedagogikos sistema. „Sutartimi sieksime skatinti moksleivius domėtis moksline-tiriamąja veikla ir ugdyti jaunuosius mokslininkus bei sudaryti studentams sąlygas įgyti ar tobulinti praktiniam pedagoginiam darbui reikalingą patirtį, gebėjimus ir įgūdžius, organizuojant pedagogines praktikas“, – pasakojo Kauno Valdorfo mokyklos atstovė Vilma Šlentnerienė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.