Teiks stipendijas Gamtos mokslų fakulteto magistrantams

1265

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tęsdama ilgametį bendradarbiavimą su Lietuvos universitetais, kviečia VDU Gamtos mokslų fakulteto I kurso magistrantus bendrovėje rengti studijų baigiamuosius darbus. Paraiškos priimamos iki rugsėjo 14 d.

Geriausiems studentams, kurie bendrovėje 2014-2015 mokslo metais rengs baigiamuosius studijų darbus, bus skirtos 3-6 vardinės „Thermo Fisher Scientific“ stipendijos.

Magistrantūros studijų studentams skiriamos stipendijos dydis yra 6120 Lt (visiems mokslo metams). Stipendija bus mokama lygiomis dalimis kas mėnesį. Paskyrus stipendiją, jos gavėjas nepraras galimybės gauti valstybės ar kitokias stipendijas. 

Studentai turi pristatyti šiuos dokumentus:

  1. gyvenimo aprašymą (CV);
  2. motyvacinį laišką; jame reikia nurodyti  baigiamojo darbo, kurį studentai norėtų rengti UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, temą;
  3. bakalauro diplomo ir priedėlio kopijas;
  4. bakalauro darbą el. formatu;
  5. valstybinių brandos egzaminų rezultatus ir trumpą studento kitų studijų pasiekimų bei visuomeninės veiklos charakteristiką (dalyvavimas mokslinėse olimpiadose ir pan., jei yra);
  6. katedros (instituto) ar grupės darbo vadovo arba darbovietės vadovo rekomendacija būtų pranašumas.

Dokumentus reikia pateikti VDU Gamtos mokslų fakulteto dekanatui (dek@gmf.vdu.lt) ir UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ (natalja.kudina@thermofisher.com), el. laiško pavadinime nurodant „Paraiška „Thermo Fisher Scientific“ stipendijai gauti“.

Informacija apie paskirtas stipendijas bus paskelbta VDU bei Gamtos mokslų fakulteto tinklalapyje iki 2014 m. rugsėjo 30 d. imtinai.

„Thermo Fisher Scientific“ vardinės stipendijos yra skiriamos nuo 2011 m. Stipendijos tikslas – gabius bei motyvuotus VDU studentus, studijuojančius su biotechnologijomis ar UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ veikla susijusius mokslus ir kryptingai gilinančius šių sričių žinias, skatinti dalyvauti moksliniuose tyrimuose ir siekti karjeros.

Daugiau informacijos teikia UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ atstovė Natalja Kudina (el. paštas natalja.kudina@thermofisher.com, tel. +370 65059967).

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ stipendijos konkurso sąlygos

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.