Tarp Lietuvos mokslų akademijos įvertintų jaunųjų mokslininkų – VDU absolventai

2853

Prieš keletą dienų Lietuvos mokslų akademija (LMA) paskelbė 2010 metų Jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų ir Studentų mokslinių darbų konkursų laureatus, tarp kurių – keletas Vytauto Didžiojo universiteto absolventų.

Premiją už geriausią studento mokslinį darbą drauge su kitais trylika laureatų gavo VDU magistrė Rūtai Vitkauskaitė, parengusi darbą „Inovacijų indekso Lietuvoje analizė Baltijos šalių kontekste“ (darbo vadovė – prof. Violeta Pukelienė).

Lietuvos mokslų akademijos pagyrimo raštus gavo du Vytauto Didžiojo universiteto magistrai – Iveta Taparauskaitė už darbą „Carinės Rusijos plačiųjų geležinkelių infrastruktūros paveldo resursai Lietuvoje ir jų pažinimas“ (darbo vadovė – prof. Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė) ir Mindaugas Gvardinskas už darbą „Požymių atrinkimas tekstų kategorizavime“ (darbo vadovė – doc. Minija Tamošiūnaitė).

Specialią asociacijos „Infobalt“ stipendiją, teikiamą jaunųjų mokslininkų konferencijos „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“ dalyviui, gavo Vytautas Zailskas už darbą „Lietuvių šnekos vizemų vizualizavimas, grindžiamas vektorių transformacijos modelių panaudojimu“.

Lietuvos mokslų akademijos organizuojamų konkursų tikslas – skatinti Lietuvos jaunųjų mokslininkų bei studentų kūrybinį aktyvumą. Visos Lietuvos aukštosios mokyklos gali kasmet teikti geriausius darbus penkiose srityse: humanitarinių ir socialinių mokslų, matematikos, fizikos ir chemijos mokslų, biologijos, medicinos ir geomokslų, žemės ūkio ir miškų mokslų bei technikos mokslų. Vertinant darbus atsižvelgiama į jų originalumą, kompleksiškumą, išbaigtumą, praktinę vertę, autoriaus mokslines publikacijas Lietuvos bei užsienio moksliniuose žurnaluose.

Balandžio 8 d., penktadienį, 10 val. VDU istorijos menėje (K. Donelaičio g. 58) LMA Studentų mokslinių darbų konkurso laureatus bei dalyvius, jų darbų vadovus pasveikino VDU mokslo prorektorius prof. Juozas Augutis.

***
Informaciją apie mokslo (meno) veiklą universitete teikia Mokslo tarnyba, administruojanti mokslo bei meno doktorantūros studijas, koordinuojanti mokslo ir tyrimų klasterių veiklą, tarpininkaujanti ir palaikanti universiteto ryšius su įvairiomis tarptautinėmis bei nacionalinėmis mokslo ir tyrimų institucijomis, fondais bei partneriais, užtikrinanti informacijos sklaidą apie universiteto mokslo (meno) veiklos rezultatus, atliekamus tyrimus, mokslininkų bei tyrėjų pasiekimus, supažindinanti universiteto dėstytojus ir mokslo darbuotojus su aktualiausiomis šios srities naujovėmis Lietuvoje ir pasaulyje. Daugiau informacijos – VDU.lt skiltyje „Mokslas“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.