Integruota komunikacija

Integruotos komunikacijos magistro programos paskirtis – rengti viešųjų ryšių magistrus profesionaliam darbui moderniose verslo, viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijose. Pusantrų akademinių metų trukmės magistrantūros programa ugdo kūrybingus ir inovacijoms atvirus žinių visuomenės narius, gebančius taikyti ir įtvirtinti bendradarbiavimo logika pagrįstas informacijos ir komunikacijos strategijas. Magistrantūros programoje „Integruota komunikacija“ siekiama suderinti kelių giminingų sričių, tokių informacijos vadyba, efektyvi komunikacija ir viešieji ryšiai, kompetencijas.

  • Fakultetas: Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211JX050
  • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
  • Studijų kryptis: Komunikacija
  • Studijų trukmė: NL (1,5)
  • Programos apimtis kreditais: 90
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Socialinių mokslų magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados