Energija ir aplinka (priėmimas 2018 m.)

Studijų programos „Energija ir aplinka“ tikslas – parengti kvalifikuotus specialistus – fizikos magistrus, įgijusius sisteminį supratimą ir žinias bei kritinį požiūrį į nūdienos problemas, susietas su energetika ir jos poveikiu aplinkai, paremtą naujausiais šios srities moksliniais ir praktiniais pasiekimais. Paruošti profesionalus, galinčius kūrybiškai taikyti įgytus gebėjimus kurti naujoms žinioms ir praktiniams sprendimams darniosios energetikos vystymui. Parengti specialistus, gebančius kompleksiškai spręsti technines, finansines, valdymo bei etines energetikos ir jos poveikio aplinkai problemas, kylančias energetikos, pramonės, verslo bei viešajame sektoriuose.

  • Fakultetas: Gamtos mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211CX017
  • Studijų krypčių grupė: Fiziniai mokslai (C)
  • Studijų kryptis: Fizika
  • Studijų trukmė: NL (1,5)
  • Programos apimtis kreditais: 90