Ekonomika (Kaune ir Vilniuje)

Ekonomisto kvalifikacija reikalinga norint dirbti privačiose ir valstybinėse verslo organizavimo struktūrose, bankuose, dirbti vyriausybinėse institucijose, dirbti tarptautinėse organizacijose, stoti į ekonomikos ir jai artimų krypčių magistrantūrą. Ekonomistas turi gebėti skaičiuoti išlaidas ir pajamas, kaštus ir pelną, vertinti šalies ekonominę situaciją, taikyti matematinius metodus skaičiavimuose, žinoti ekonomikos teoriją, ekonominės minties istoriją, pasaulio ūkio raidą, žinoti savo šalies ir Europos Sąjungos ekonomiką, tarptautinių organizacijų tikslus ir veiklą.

  • Fakultetas: Ekonomikos ir vadybos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121JX034
  • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
  • Studijų kryptis: Ekonomika
  • Studijų trukmė: NL (4)
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Socialinių mokslų bakalauras
  • Akredituota iki: 2024 m. (Akreditavimo įsakymas)
  • Vykdymo vieta: Kaunas ir Vilnius