Ekonomika (Kaune ir Vilniuje)

Ekonomisto kvalifikacija reikalinga norint dirbti privačiose ir valstybinėse verslo organizavimo struktūrose, bankuose, dirbti vyriausybinėse institucijose, dirbti tarptautinėse organizacijose, stoti į ekonomikos ir jai artimų krypčių magistrantūrą. Ekonomistas turi gebėti skaičiuoti išlaidas ir pajamas, kaštus ir pelną, vertinti šalies ekonominę situaciją, taikyti matematinius metodus skaičiavimuose, žinoti ekonomikos teoriją, ekonominės minties istoriją, pasaulio ūkio raidą, žinoti savo šalies ir Europos Sąjungos ekonomiką, tarptautinių organizacijų tikslus ir veiklą. Baigus ekonomikos studijų programą bus suteiktas Ekonomikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

  • Fakultetas: Ekonomikos ir vadybos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 612L10005
  • Studijų sritis: Socialiniai mokslai
  • Studijų kryptis: Ekonomika
  • Studijų trukmė: NL (4)
  • Programos apimtis kreditais: 240